podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Zaliczka na podatek z uwzględnieniem spisu z natury

Od kilku miesięcy prowadzę sklep ze sprzętem ogrodniczym. Przychody z tego tytułu opodatkowuję podatkiem liniowym (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Czy w trakcie roku mogę uwzględniać różnice remanentowe przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy z uwzględnieniem spisu z natury
rys. Zaliczka na podatek dochodowy z uwzględnieniem spisu z natury

Podatnicy podatku dochodowego prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów generalnie wyliczają dochód stanowiący podstawę do ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w rachunku narastającym jako różnicę pomiędzy wynikającym z tej księgi przychodem a kosztami jego uzyskania.

Oprócz tej podstawowej metody ustalania zaliczek na podatek dochodowy ustawa o pdof daje również przedsiębiorcom prowadzącym podatkową księgę możliwość ustalania zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych. Jest to możliwe, gdy podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych. Wówczas dochód na potrzeby wyliczenia zaliczki na podatek ustala się w oparciu o uregulowania zawarte w art. 24 ust. 2 ustawy o pdof. Wskazuje on, że w takim przypadku dochód oblicza się jako różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania:

 • powiększoną o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków - jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa od remanentu początkowego, lub
   
 • pomniejszoną o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego - jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Remanentem początkowym służącym do wyliczenia tzw. różnicy remanentowej w każdym miesiącu jest spis z natury na dzień 1 stycznia danego roku, a jako końcowy spis z natury na ostatni dzień danego miesiąca tego roku.

Stosowanie tej metody przy wyliczaniu zaliczek na podatek powoduje, że dla tych podatników dochód stanowiący podstawę wyliczenia zaliczki za grudzień jest w tym przypadku jednocześnie dochodem rocznym do uwzględnienia w zeznaniu podatkowym.

Przykład

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów od sierpnia 2017 r. będzie sporządzać na koniec każdego miesiąca spis z natury, który posłuży mu do ustalania dochodu stanowiącego podstawę wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Na dzień 1 stycznia 2017 r. wartość spisu z natury wynosiła 29.000 zł. Zakładamy, że remanenty na koniec poszczególnych miesięcy od sierpnia do października będą przedstawiały się następująco (na potrzeby przykładu dokonano rozliczenia tylko za trzy kolejne miesiące roku):

 • na 31 sierpnia - 14.000 zł,
   
 • na 30 września - 23.500 zł,
   
 • na 31 października - 19.700 zł.

W tym samym okresie przychody oraz koszty w podatkowej księdze w rachunku narastającym będą przedstawiały się następująco:

Miesiąc Przychody w zł (kol. 9) Koszty zakupu towarów i materiałów w zł (kol. 10+11) Pozostałe koszty w zł (kol. 14)
VIII 240.000 118.000 8.000
IX 347.000 164.000 29.000
X 426.000 182.000 47.000

Dochód będący podstawą wyliczenia zaliczek na podatek w poszczególnych miesiącach wyliczony zostanie w następujący sposób:

Miesiąc Remanent początkowy Koszty zakupu Remanent końcowy Koszty zakupu towarów i materiałów z uwzględnieniem różnic remanentowych (1+2-3) Pozostałe koszty Przychody Dochód do wyliczenia zaliczki (6-4-5)
  1 2 3 4 5 6 7
VIII 29.000 118.000 14.000 133.000 8.000 240.000 99.000
IX 29.000 164.000 23.500 169.500 29.000 347.000 148.500
X 29.000 182.000 19.700 191.300 47.000 426.000 187.700

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60