podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017

Usługa montażu a odwrotne obciążenie

Spółka prowadzi działalność usługową montażu regałów magazynowych. Czy usługi montażu tych regałów są sklasyfikowane w PKWiU 43.99.90.0? Czy spółka jako podwykonawca usług montażu regałów ma obowiązek stosować odwrotne obciążenie?

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) usługobiorcą jest podatnik VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Mechanizm odwrotnego obciążenia w stosunku do transakcji, których przedmiotem są usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, ma zatem zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT. Wskazano również, że w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, odwrotne obciążenie ma zastosowanie, gdy usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

W załączniku nr 14 przy opisie nazwy usługi przywołany jest jej symbol PKWiU. Do dnia 31 grudnia 2017 r. klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o VAT, jest PKWiU z 2008 r. Jak z niej wynika, pod symbolem PKWiU 43.99.90.0 sklasyfikowane są "Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych".

Grupowanie to obejmuje:

 • roboty związane ze wznoszeniem kominów przemysłowych, wyłożeniem pieców okładzinami ogniotrwałymi itp., z budową odkrytych basenów pływackich, z budową kominków ozdobnych,
   
 • czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod,
   
 • wynajem dźwigów i pozostałego sprzętu budowlanego wraz z obsługą, które nie są przeznaczone dla określonych usług budowlanych,
   
 • pozostałe specjalistyczne usługi budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Przy czym grupowanie to nie obejmuje:

 • wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych bez obsługi, sklasyfikowanych w 77.32.10.0,
   
 • wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą, który jest przeznaczony dla określonych usług budowlanych sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach sekcji F.


Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług dostępna jest w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl.


Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach. Wynika to z faktu, że to podatnik posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia usługi (towaru) do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Dlatego też w razie wątpliwości wskazane byłoby wystąpienie z wnioskiem o opinię do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Wysokość opłaty za wydaną przez Urząd Statystyczny informację zależy od liczby określonych w niej symboli klasyfikacyjnych. Przesyłając zapytanie o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU należy opisać usługi będące przedmiotem klasyfikacji, tzn. wskazać na czym one polegają i co obejmują, na czyje zlecenie i na podstawie jakiej umowy są świadczone, jak również, kto jest właścicielem wkładu (surowca).

Jeśli Urząd Statystyczny sklasyfikuje usługi montażu regałów magazynowych w grupowaniu PKWiU 43.99.90.0, to podatnik na podstawie poz. 48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT zastosuje do nich odwrotne obciążenie.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60