podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 5 (437) z dnia 10.03.2017

Duplikat faktury a prawo do odliczenia VAT

Otrzymałam duplikat faktury z dnia 1 lutego 2017 r. Faktura pierwotna wystawiona została 9 stycznia 2017 r. z datą sprzedaży 31 grudnia 2016 r. i terminem płatności wyznaczonym na 23 stycznia 2017 r. Pierwotna faktura nigdy do nas nie dotarła. W rozliczeniu za który miesiąc mogę odliczyć VAT z duplikatu?

Dokumentem, na podstawie którego można zrealizować prawo do odliczenia podatku VAT, jest zasadniczo faktura. Na równi z fakturą traktowany jest duplikat, który jest ponownie wystawioną fakturą, zawierający dane zawarte w fakturze pierwotnej, która uległa zniszczeniu lub zgubieniu (art. 106l ustawy o VAT). Duplikat faktury wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy wyłącznie w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu. Należy zatem uznać, że również w zakresie prawa do odliczenia duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, stanowiąc na równi z tą fakturą, podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Aby ustalić w jakim terminie podatnik może odliczyć VAT naliczony w związku z otrzymanym duplikatem faktury zakupu, istotny jest przede wszystkim moment, w którym faktura pierwotna uległa zniszczeniu lub zaginęła. W sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma fakturę i na jej podstawie dokona odliczenia podatku (w okresie jej otrzymania lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych) a następnie faktura ta ulegnie zniszczeniu lub zagubieniu, to duplikat faktury nie jest uznawany za dokument uprawniający do odliczenia podatku, lecz stanowi wyłącznie potwierdzenie uprawnienia, z którego skorzystano w związku z ujęciem w rejestrze zakupu faktury pierwotnej.

Możliwa jest także sytuacja, w której przedsiębiorca otrzymał fakturę, co zostało odnotowane np. w książce korespondencji lub dzienniku pism przychodzących, przy czym faktura zaginęła i nie została zaewidencjonowana w rejestrze zakupu dla potrzeb VAT. W związku otrzymaniem faktury oraz odnotowaniem jej wpływu, podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę pierwotną lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.

Jeżeli natomiast oryginał faktury uległ zagubieniu lub zniszczeniu przed dostarczeniem go do podatnika - tak jak to miało miejsce w sytuacji przedstawionej w pytaniu - i podatnik nie dokonał odliczenia wykazanego na fakturze podatku, otrzymany duplikat stanowić będzie podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano duplikat lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych. Zatem w sytuacji gdy podatnik otrzymał duplikat faktury w lutym, to odliczenie VAT naliczonego może mieć miejsce w deklaracji za luty, marzec lub kwiecień 2017 r.

Reasumując

W przypadku gdy oryginał faktury nie dotarł do podatnika i w związku z tym podatnik nie odliczył podatku VAT, podstawą odliczenia VAT naliczonego będzie otrzymany duplikat faktury. Prawo do odliczenia przysługuje wówczas w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano duplikat lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60