podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016

Wymiar opłaty prolongacyjnej

Złożyłem w urzędzie skarbowym wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległego podatku VAT za listopad 2015 r. Poinformowano mnie, że jeżeli zostanie wydana pozytywna decyzja, będę musiał uiścić opłatę prolongacyjną. Ile ona wynosi?

Podatnik, powołując się na istnienie jego ważnego interesu lub interesu publicznego, może złożyć wniosek o rozłożenie zapłaty zaległości podatkowej na raty. Kosztem uzyskania takiej pomocy w spłacie podatku stanowiącego dochód budżetu państwa, np. VAT, jest opłata prolongacyjna. Stanowi tak art. 57 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).


4% - stawka opłaty prolongacyjnej.


Opłatę prolongacyjną ustala urząd skarbowy w decyzji przyznającej ulgę. W przypadku układu ratalnego dotyczącego zaległości podatkowej wylicza się ją odrębnie od każdej raty. Mnoży się kwotę objętą ratą przez okres prolongaty (okres od dnia następującego po dniu złożenia wniosku do dnia upływu terminu zapłaty raty) oraz stawkę opłaty prolongacyjnej (obniżoną stawkę odsetek podatkowych obowiązującą w dniu wydania decyzji). Wynik należy podzielić przez 365. Uzyskana wartość podlega zaokrągleniu. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych.

Opłatę prolongacyjną uiszcza się w terminie płatności poszczególnych rat. Daty te są określane w decyzji o układzie ratalnym. Wpłata kwoty objętej ulgą lub opłaty prolongacyjnej przed upływem terminu płatności nie stanowi podstawy do obniżenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

Opłaty prolongacyjnej nie ustala się, jeżeli przyczyną przyznania podatnikowi ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego jest klęska żywiołowa, np. powódź, lub wypadek losowy, np. ciężka choroba.

Niedotrzymanie terminu płatności którejkolwiek raty, na jakie została rozłożona zaległość podatkowa, powoduje wygaśnięcie decyzji przyznającej ulgę w części dotyczącej niezapłaconej raty. Datą płatności kwoty objętej taką niezapłaconą ratą staje się "na powrót" termin ustawowy - ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym naliczaniem odsetek za zwłokę od dnia następującego po dniu, w którym upłynął ustawowy termin płatności podatku. Podatnik notorycznie dopuszczający do takiej sytuacji musi liczyć się z postawieniem w stan wymagalności całej nieuiszczonej kwoty. Niedotrzymanie terminu płatności trzech kolejnych rat skutkuje wygaśnięciem, z mocy prawa, decyzji w zakresie wszystkich niezapłaconych rat. Wynika to z art. 259 § 1a Ordynacji podatkowej.

www.PoradyPodatkowe.pl - Inne podatki, opłaty i ubezpieczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60