podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016

Opłata za reklamę w pasie drogowym

Chciałbym postawić w pasie drogowym reklamę. Byłaby ona umiejscowiona przy zjeździe na posesję, gdzie prowadzę warsztat blacharski. Czy fakt ten muszę gdzieś zgłosić? Czy będę musiał opłacać za taką tablicę opłatę reklamową?

Ustawienie reklamy często wiąże się z koniecznością uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego. Jak bowiem wynika z art. 40 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.

Co ważne, za zajęcie pasa drogowego Czytelnik będzie musiał wnieść opłatę. Ustalana jest ona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, stawki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest GDDKiA (Dz. U. z 2014 r. poz. 1608).

Natomiast w przypadku dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek ustalana jest przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Przy uwzględnianiu stawek brane są pod uwagę: kategoria drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Natomiast za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty.

Opłata ulega zwiększeniu o tzw. opłatę reklamową.

Z tym że konieczność jej opłacania uzależniona jest od tego czy właściwa dla Czytelnika rada gminy uchwaliła w tym zakresie uchwałę określającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Opłata reklamowa jest opłatą lokalną o charakterze fakultatywnym. Pobierana jest od:

 • właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
   
 • użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
   
 • posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
   
 • posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
   
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem,
    
  • jest bez tytułu prawnego,

- jeśli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe.

Tak więc Czytelnik będzie musiał dowiedzieć się, czy na terenie jego gminy taka opłata została wprowadzona.

www.PoradyPodatkowe.pl - Inne podatki, opłaty i ubezpieczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60