podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017

Opłata za reklamę alkoholu

Prowadzimy pub. W widocznych miejscach zamieszczamy logo producentów alkoholu. Wiemy, że powinniśmy z tego tytułu wnosić jakąś opłatę. Jak się ją wylicza? Czy składa się dodatkowo jakieś deklaracje?

Podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych zobowiązane są wnosić opłatę na wyodrębniony rachunek, utworzony w tym celu przez Ministra Sportu i Turystki RP. Stanowi ona 10% podstawy opodatkowania podatkiem VAT dotyczącej tej usługi.

Dodatkowo podmiot zobowiązany do uregulowania opłaty ma obowiązek złożyć zbiorczą deklarację miesięczną DRA-1 na wynagrodzenie lub jego część i przekazać ją do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstanie obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o VAT. Należy ją złożyć do tego samego urzędu skarbowego, do którego składa się deklarację dotyczącą podatku VAT.

Opłatę należy wnieść na rachunek Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nr:

48 1130 1017 0200 0000 0013 7186.

Przypominam, że jako reklamę napojów alkoholowych traktuje się publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. Natomiast za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi. Tak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

W orzecznictwie sądowym panuje pogląd, zgodnie z którym każde działanie zmierzające do publicznego rozpowszechnienia znaków towarowych napojów alkoholowych uznaje się za reklamę napojów alkoholowych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 862/15).

Fragment deklaracji DRA-1
Opłata za reklamę alkoholu

www.PoradyPodatkowe.pl - Inne podatki, opłaty i ubezpieczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60