podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017

Opłata za posiadanie psa w 2018 r.

Niedawno kupiłem psa. Trzymam go w domu. Czy mam obowiązek płacenia w gminie podatku z tego tytułu?

Przepisy przewidują możliwość nałożenia na posiadacza psa stosownej opłaty. Kiedyś świadczenie to miało charakter podatku, co oznaczało, że w każdej gminie taka danina musiała być uiszczana. W obecnym staniem prawnym gminy mogą zrezygnować z jej nakładania. Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych. Wskazuje tak art. 18a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).

Przepisy przewidują przypadki, gdy takiej opłaty nie można nałożyć. Dotyczy to m.in. osób:

1) zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,

2) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów wspomnianej ustawy - z tytułu posiadania psa asystującego,

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, o którym mowa w pkt 3, oznacza fakt utrzymywania się w sensie finansowym "pojedynczo", nie zaś przez więcej osób, w tym np. małżeństwo. Zwolnienie może więc dotyczyć zarówno starszych samotnych osób, jak również osób mających na utrzymaniu inne "niesamodzielne" osoby, pod warunkiem że nie mają one własnego źródła utrzymania.

Rada gminy, w drodze uchwały może wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych. Ponadto określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat. Opłaty te nie mogą jednak przekraczać wysokości maksymalnej, która jest ustalana na każdy rok. W 2018 r. roczna stawka opłaty z tytułu posiadania jednego psa nie może przekroczyć kwoty 121,24 zł. Wynika to z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 800).

Przepisy ogólnokrajowe nie wyłączają zatem możliwości nałożenia opłaty na psa trzymanego w domu. Uzyskanie odpowiedzi odnośnie obowiązywania i wysokości stawki opłaty wymaga więc zapoznania się ze stosowną uchwałą rady gminy, na terenie której będzie przebywał pies (miejsce zamieszkania jego posiadacza).

www.PoradyPodatkowe.pl - Inne podatki, opłaty i ubezpieczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60