podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016

Wymagane dokumenty do zastosowania stawki VAT 0% w transporcie międzynarodowym towarów importowanych

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na zlecenie polskiego spedytora (czynnego podatnika VAT) świadczę usługi międzynarodowego transportu towarów. Transport towarów odbywa się na trasie Rosja (miejsce załadunku) - Niemcy (miejsce rozładunku). Trasa transportu nie przebiega przez terytorium Polski. Czy do zastosowania 0% stawki VAT do tych usług wystarczy, że posiadam list przewozowy?

Nie. W sytuacji przedstawionej w pytaniu Czytelnik musi posiadać zarówno list przewozowy, jak i dokument celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Do sytuacji przedstawionej w pytaniu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1719 ze zm.). Z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 2 ww. rozporządzenia wynika, że obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do usług transportu towarów, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) usługi są świadczone na rzecz polskiego podatnika (tj. posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu) oraz

2) transport wykonywany jest w całości poza terytorium kraju z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej (tu: Rosja) do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (tu: Niemcy) oraz

3) podatnik posiada odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT.

Odpowiednimi dokumentami są tu: list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora). Natomiast w przypadku towarów importowanych, oprócz ww. dokumentów, ustawodawca wymaga także dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów (patrz: art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT).


Podsumowując:

Aby podatnik mógł zastosować stawkę VAT w wysokości 0% dla świadczonej usługi transportu międzynarodowego towarów importowanych, musi posiadać list przewozowy i dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Znajduje to także potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 kwietnia 2016 r., nr IBPP4/4512-37/16/MK.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60