podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015

Korekta deklaracji w związku z kontrolą krzyżową

Otrzymałem z urzędu skarbowego wezwanie do dostarczenia faktur sprzedaży w związku z kontrolą podatkową prowadzoną u jednego z moich kontrahentów. Sprawdziłem przy okazji swoje rozliczenia VAT. Znalazłem błąd w deklaracji VAT-7 za maj 2015 r. Czy mogę ją skorygować?

Korekta deklaracji w związku z kontrolą krzyżową
rys. Korekta deklaracji w związku z kontrolą krzyżową

TAK. Błędnie sporządzoną deklarację podatkową można, co do zasady, skorygować. Gwarantuje to art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613).

Złożenie korekty jest jednak ograniczone w przypadku uruchomienia procedur podatkowych mających na celu weryfikację rozliczenia. Uprawnienie do skorygowania deklaracji jest zawieszone w czasie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej prowadzonej przez urząd skarbowy lub postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej - w zakresie nimi objętym. Korekta złożona wbrew temu nakazowi nie wywołuje skutków prawnych. Prawo do skorygowania weryfikowanych deklaracji przysługuje natomiast nadal po zakończeniu postępowania podatkowego, z tym że w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Korektę rozliczeń sprawdzanych w trakcie kontroli podatkowej można złożyć po otrzymaniu protokołu, a badanych w postępowaniu kontrolnym - w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się na temat zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Procedura opisana w pytaniu jest potocznie nazywana kontrolą krzyżową. Urząd skarbowy dokonuje kontroli krzyżowych w ramach postępowania podatkowego lub kontroli prowadzonej wobec podatnika. Celem tych działań jest sprawdzenie rzetelności i prawidłowości dokumentów, jakie wskutek zawieranych transakcji posiadają podatnik oraz jego kontrahenci prowadzący działalność gospodarczą. Urzędnicy mają prawo sprawdzić w ramach kontroli krzyżowej wszystkie dokumenty związane z zakresem działań prowadzonych u podatnika. Kontrahent otrzymuje wezwanie do przedłożenia konkretnych dokumentów, np. faktur sprzedaży.


Z kontroli krzyżowej jest sporządzany protokół.


Kontrola krzyżowa nie jest klasyczną kontrolą podatkową. Są to czynności sprawdzające. Nie ma natomiast przepisu zakazującego złożenia korekty deklaracji podatkowej w trakcie czynności sprawdzających. Przedsiębiorca, który po otrzymaniu wezwania do przedłożenia dokumentów do kontroli krzyżowej stwierdzi błąd w deklaracji podatkowej, może poprawić takie rozliczenie (tutaj: deklarację VAT-7 za maj 2015 r.). Korekty można dokonać przed lub po przekazaniu dokumentów.

Korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej oraz pisma uzasadniającego przyczyny naniesienia poprawek. Konsekwencją dokonania zmian w rozliczeniu może być obowiązek zapłaty podatku. Zaległość podatkową wynikającą z korekty uiszcza się wraz z odsetkami za zwłokę. Nie wpłaca się jednak odsetek za zwłokę, których wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską SA za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej - obecnie 8,70 zł.

www.PoradyPodatkowe.pl - Ordynacja podatkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60