podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 8 (416) z dnia 20.04.2016

Wyjaśnienie przyczyn złożenia korekty

Zamierzam skorygować deklarację VAT-7 za sierpień 2015 r. W tamtym okresie istniał obowiązek dołączenia do deklaracji korygującej pisma wyjaśniającego przyczynę złożenia korekty. Czy obecnie w sytuacji gdy korekta dotyczy okresu rozliczeniowego sprzed 1 stycznia 2016 r. należy dołączyć takie wyjaśnienie?

Zmiana brzmienia przepisu art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2016 r. oznacza, że począwszy od tej daty podatnicy nie mają obowiązku dołączania do deklaracji korygującej uzasadnienia przyczyn jej złożenia. Zasada ta dotyczy wszystkich korekt deklaracji, które składane są od 1 stycznia 2016 r., niezależnie od tego, jakiego okresu rozliczeniowego korekty te dotyczą.

Ministerstwo Finansów w skierowanym do naszego Wydawnictwa wyjaśnieniu z dnia 30 marca 2016 r. wskazało przy tym, że: "(...) Powołany przepis nie ogranicza uprawnienia organu podatkowego do żądania od podatnika przedłożenia wyjaśnień, w związku ze złożoną korektą deklaracji w ramach procedury czynności sprawdzających. (...)" Podkreślono, że organ podatkowy kierując się brzmieniem art. 155 § 1 w związku z art. 280 ustawy Ordynacja podatkowa, może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

Jeżeli zatem podatnik składa w bieżącym roku korektę deklaracji VAT-7 za sierpień 2015 r., to w świetle powołanych przepisów nie ma obowiązku dołączania do deklaracji korygującej pisma wyjaśniającego przyczyny złożenia korekty. Mimo to może zostać wezwany przez organ podatkowy do złożenia wyjaśnień w tej sprawie w ramach tzw. czynności sprawdzających.

www.PoradyPodatkowe.pl - Ordynacja podatkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60