podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017

Korekta zeznania podatkowego

Muszę skorygować PIT-37 za 2016 r. (nie uwzględniłem dochodów z jednego PIT-11). Zeznanie korygujące chcę przesłać przez internet. Czy muszę dołączyć do niego wyjaśnienie przyczyn składania korekty?

NIE. Podatnik ma prawo skorygować nieprawidłowo sporządzone roczne rozliczenie podatku dochodowego, np. nieuwzgledniające wszystkich dochodów.

Korekty dokonuje się poprzez złożenie zeznania korygującego. Zeznanie korygujące to nowa wersja rozliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy - zawierająca poprawione dane. Składa się je wraz z wymaganymi załącznikami. Trzeba o nich pamiętać także wtedy, gdy zostały złożone wraz z błędnym zeznaniem podatkowym, a dane w nich zawarte nie zmieniły się w stosunku do pierwotnej wersji.

Do zeznania korygującego nie trzeba dołączać uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek. Nie ma jednak prawnych przeciwwskazań do sporządzenia i złożenia takiego wyjaśnienia. Podatnik, przekazując zeznanie korygujące w formie elektronicznej z wykorzystaniem interaktywnego formularza udostępnionego na Portalu Podatkowym, po oznaczeniu dokumentu jako korekta zostanie zresztą zapytany, czy chce dołączyć uzasadnienie przyczyn składania korekty. Wybór należy do niego. Jeżeli odpowie twierdząco, pod zeznaniem korygującym wyświetli się do wypełnienia formularz wyjaśnienia (ORD-ZU).

Zeznanie podatkowe można skorygować do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego ono dotyczy. Jest więc na to zasadniczo 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. PIT-37 za 2016 r. można skorygować do końca 2022 r. Termin przedawnienia podatku może się wydłużyć, jeżeli jego bieg nie rozpocznie się, zostanie zawieszony lub ulegnie przerwaniu w przypadkach wskazanych w art. 70 § 2-8 i art. 70a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201).

www.PoradyPodatkowe.pl - Ordynacja podatkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60