podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017

Zasady podpisywania e-deklaracji

Prezes spółki z o.o. ma profil zaufany ePUAP. Czy może nim podpisywać deklaracje VAT-7 składane przez spółkę z o.o. w formie elektronicznej?

NIE. Deklaracje VAT-7, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r., trzeba zasadniczo składać przez internet (wyjątki w ramce).

Deklaracje podatkowe, w tym dotyczące VAT, składane w formie elektronicznej są przekazywane za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Rozliczenia przesyłane w ten sposób przez spółkę z o.o. muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie można ich opatrzeć podpisem potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Wynika to z § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r. poz. 2362 ze zm.).

Deklaracje podatkowe składane przez internet podpisuje w imieniu spółki z o.o. uprawniona osoba zgłoszona wcześniej na druku UPL-1. Zgłoszenia trzeba dokonać bez względu na to, kto jest tą osobą: reprezentant ustawowy posiadający z mocy prawa umocowanie do podpisywania firmowych dokumentów czy pełnomocnik (np. pracownik, doradca podatkowy czy właściciel biura rachunkowego). UPL-1 stanowi podstawę wprowadzenia danych zgłaszanej osoby do systemu e-Deklaracje. Dzięki temu jest ona automatycznie rozpoznawana jako uprawniona do podpisywania w imieniu spółki z o.o. dokumentów przesyłanych przez internet. Dokument podpisany przez "niezarejestrowaną" osobę nie zostanie przyjęty przez system (będzie negatywnie zweryfikowany). UPL-1 można przekazać w formie: papierowej (naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników) lub elektronicznej przez ePUAP (Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej). Nie wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej. Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji może być udzielone na oznaczony czas lub bezterminowo. Zawiadomienie informujące o jego odwołaniu składa się na druku OPL-1.

Obowiązek przesyłania deklaracji VAT w 2017 r. w formie elektronicznej nie dotyczy podatników, którzy nie są:

1) zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
2) dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), lub nabywcami tych towarów bądź usług,
3) zobligowani, zgodnie z art. 45ba ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) lub art. 27 ust. 1c ustawy o pdop (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.), do składania deklaracji, zeznań lub informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

www.PoradyPodatkowe.pl - Ordynacja podatkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60