podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (764) z dnia 20.03.2012

Podatek od nieruchomości od wiaty na rowery

Wiatę na rowery pełniącą pod względem konstrukcyjnym samodzielną funkcję obiektu budowlanego, niebędącą przybudówką, wchodzącą w skład budynku, zaliczyliśmy do rodzaju 806 KŚT jako odrębny środek trwały. Czy wiata podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeśli tak, to podstawę opodatkowania stanowi jej wartość, czy powierzchnia użytkowa?

Wszystkie budynki oraz budowle znajdujące się w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą są opodatkowane podatkiem od nieruchomości (art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm., dalej u.p.o.l.). Podstawą opodatkowania budynku jest jego powierzchnia użytkowa, a budowli jej wartość amortyzacyjna (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.o.l.).

Na gruncie u.p.o.l. ustawodawca definiuje budynek jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.). Natomiast budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.). Według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, wiatę uważa się za szczególny rodzaj budynku, który stanowi pomieszczenie naziemne, nieobudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione. Definicja ta jest znacznie szersza niż definicja budynku z cytowanego wyżej art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Jednak definicja z PKOB nie może być podstawą dla określania przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a to ze względu na treść art. 217 Konstytucji RP, który dla określania podmiotu, przedmiotu oraz stawki podatkowej wymaga aktu prawnego w formie ustawy. Decyduje zatem ustawowa definicja budynku. Ponieważ wiata nie posiada przegród budowlanych i nie jest trwale związana z gruntem, zaliczana jest w obecnym stanie prawnym do budowli, i o ile znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od podstawy, którą jest jej wartość amortyzacyjna.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od nieruchomości:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekOdNieruchomosci.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60