podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. za budowlę w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości uznaje się całą elektrownię wiatrową wraz z jej elementami technicznymi.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą oraz działania inwestycyjne w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej z elektrowni wiatrowej. Farma wiatrowa składa się z elektrowni wiatrowych posadowionych na działce oraz obiektów współtowarzyszących, a jednocześnie służących funkcjonowaniu tej farmy.

Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: "Czy przepisy ustawy o inwestycjach w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości umożliwiają stwierdzenie, że dotychczasowa podstawa podatku od nieruchomości w zakresie elektrowni wiatrowych uległa zmianie i w roku 2017 ustalić należy jego nowy wymiar dla elektrowni wiatrowej?".

W opinii wnioskodawcy istnieją istotne przesłanki przemawiające za stwierdzeniem, że ustawa o inwestycjach nie powoduje jakiejkolwiek zmiany zakresu opodatkowania inwestycji podatkiem od nieruchomości, ani wysokości tego podatku. Na potwierdzenie swojego stanowiska przywołał on treść uzasadnienia do ustawy, z którego jego zdaniem nie wynika, że celem regulacji było dokonanie zmian w zakresie podatku od nieruchomości. Wskazał on, że celem było jedynie wprowadzenie obowiązku szerszego stosowania przepisów Prawa budowlanego (m.in. utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym) do części niebudowlanych elektrowni wiatrowych.


ZDANIEM WÓJTA GMINY:

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski uznał za nieprawidłowe stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawcę.

Zaznaczył, iż nową definicję zarówno "elektrowni wiatrowej", jak i jej "elementów technicznych" wprowadziła ustawa o inwestycjach. Zgodnie z art. 2 tej ustawy użyte określenia oznaczają, że:

  • elektrownia wiatrowa - to budowla w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, składająca się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
     
  • elementy techniczne - to wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu.

Wobec takiej definicji Wójt wskazał, że cała elektrownia wiatrowa została uznana za budowlę i podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości będą stanowić zarówno jej fundament, wieże, jak i elementy techniczne.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wójt przywołał wyroki WSA w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Bd 866/16, oraz WSA w Łodzi z dnia 24 marca 2017 r., sygn. akt SA/Ld 1/17. Wynika z nich, że budowlą w rozumieniu przepisów prawa jest cała elektrownia wiatrowa wraz z jej elementami technicznymi.

(interpretacja indywidualna Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 marca 2017 r., nr 312.45.05.2017.JC.JM)

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od nieruchomości:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekOdNieruchomosci.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60