podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016

Deklaracje na podatek od nieruchomości składa się co roku

W swojej działalności wykorzystuję pawilon handlowy, którego jestem właścicielem. Do tej pory w składanej deklaracji na podatek od nieruchomości nie wyszczególniałem klatek schodowych, aneksu kuchennego, pomieszczeń sanitarnych oraz piwnicy o wysokości poniżej 1,40 m. Czy od tych pomieszczeń należy opłacać ten podatek? Czy rzeczywiście co roku muszę składać organowi podatkowemu deklarację?

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej składają w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Powyższy obowiązek obciąża tych podatników każdego roku. Jeżeli w ciągu roku podatkowego zachodzą zmiany w przedmiotach opodatkowania danego podatnika, to ma on obowiązek skorygować złożoną w styczniu deklarację. Ma na to 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia, np. kupna bądź sprzedaży nieruchomości.

Natomiast obowiązek składania deklaracji nie obciąża przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Składają oni właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych tylko raz, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Następnie zgłaszają tylko ewentualne zmiany w zakresie przedmiotów opodatkowania.

Jeśli chodzi o podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości, to dla budynków jest to ich powierzchnia użytkowa. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Jeśli zaś chodzi o wysokość pomieszczeń podlegających opodatkowaniu, to przepisy powołanej ustawy stanowią, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. To zaś oznacza, że do podstawy opodatkowania Czytelnik nie musi wliczać klatki schodowej oraz powierzchni użytkowej piwnicy o wysokości mniejszej niż 1,40 m. Opodatkowaniu podlegają natomiast pomieszczenia sanitarne oraz aneks kuchenny.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od nieruchomości:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekOdNieruchomosci.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60