podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Poradnik VAT nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Hipoteka na nieruchomości nową formą zabezpieczenia akcyzowego

W myśl art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym, od 1 czerwca 2018 r. wprowadzona zostanie nowa forma zabezpieczenia akcyzowego w postaci hipoteki na nieruchomości. Z zabezpieczenia w tej formie będą mogły korzystać nie tylko podmioty dokonujące obrotu surowcem tytoniowym lecz również inne podmioty zobowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Regulacje w tym zakresie przewidują możliwość ustanowienia zabezpieczenia akcyzowego w formie hipoteki na prawie własności nieruchomości, w sytuacji, gdy nieruchomość stanowi wyłączną własność podmiotu zobowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Jako zabezpieczenia akcyzowe nie będą przyjmowane hipoteki na nieruchomości, których podmiot zobowiązany, jest jedynie współwłaścicielem albo przysługuje mu ograniczone prawo rzeczowe takie jak np.: użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ponadto nieruchomość, na której ma zostać ustanowiona hipoteka, nie może być objęta ograniczeniami obrotu danym typem nieruchomości (np. nie może być nieruchomością rolną, nieruchomością objętą prawem pierwokupu, prawem odkupu, nieruchomością przeznaczoną na cele publiczne). Zatem na nieruchomości nie mogą występować przeszkody, które by utrudniały lub uniemożliwiały ewentualną sprzedaż nieruchomości przez organy egzekucyjne. W dniu ustanowienia hipoteki, nieruchomość nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, które wpływałyby na zmniejszenie jej wartości.

Hipoteka na nieruchomości może zostać ustanowiona do 65% wartości nieruchomości.

Zabezpieczenie akcyzowe w formie hipoteki może być dokonane jedynie do 45% kwoty całego zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego, podmiot powinien złożyć w jednej lub kilku formach, np. depozytu w gotówce, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, potwierdzonego czeku, weksla własnego lub innego dokumentu mającego wartość płatniczą.

Zgodnie z dodanym do ustawy art. 69a, wartość nieruchomości przyjmuje się na podstawie zadeklarowanej przez podmiot wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. Podmiot deklaruje wartość nieruchomości według stanu nieruchomości na dzień złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru PPT albo według stanu nieruchomości na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia.

Jeżeli wartość nieruchomości określona przez podmiot zobowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie będzie odpowiadała, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podmiot do wskazania przyczyn uzasadniających podanie wartości nieruchomości w określonej wysokości.

Jeżeli wartość nieruchomości określona przez biegłego, powołanego przez organ podatkowy, będzie różniła się o więcej niż 33% od wartości rynkowej określonej przez podmiot zobowiązany do złożenia zabezpieczenia, koszty takiej opinii poniesie ten podmiot.

Do egzekwowania zabezpieczenia w formie hipoteki z nieruchomości, w celu pokrycia akcyzy i opłaty paliwowej niezapłaconych w terminie, będą stosowane przepisy wynikające z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60