podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Warunki zwolnienia z podatku akcyzowego paliwa żeglugowego

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, zwolnieniu z akcyzy podlegają wyroby energetyczne używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, czyli m.in. paliwa żeglugowe.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadkach określonych w art. 32 ust. 3 ustawy, tj. gdy wyroby te są:

 • dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego;
   
 • dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego;
   
 • dostarczane od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego;
   
 • nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego jednorazowe zezwolenie, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub w celu dostarczenia wyrobów do podmiotu zużywającego;
   
 • importowane przez podmiot pośredniczący;
   
 • importowane przez podmiot zużywający;
   
 • zużywane przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający;
   
 • zużywane przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Ponadto dla skorzystania ze zwolnienia muszą być spełnione następujące warunki:

1) wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie muszą zostać objęte zabezpieczeniem akcyzowym, a w przypadku importu zabezpieczeniem złożonym na podstawie przepisów prawa celnego - do złożenia zabezpieczenia zobowiązany jest odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowany odbiorca;

2) do przemieszczanych wyrobów akcyzowych należy dołączyć dokument dostawy - dokument ten może być zastąpiony przez inny dokument pod warunkiem, że zawiera on wszystkie dane jakie wymagane są dla dokumentu dostawy;

3) podmiot zużywający, który wykorzystuje wyroby akcyzowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest zobowiązany przedstawić dostawcy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR);

4) podmiot któremu dostarczono wyroby akcyzowe jest zobowiązany potwierdzić ich odbiór na dokumencie dostawy;

5) jeżeli podmiotem zużywającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jest ona zobowiązana okazać dostawcy wyrobów akcyzowych dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jej tożsamość (np. paszport, prawo jazdy) - w przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości przez podmiot odbierający lub gdy dane podane przez ten podmiot nie zgadzają się z dokumentem tożsamości, wówczas dostawca wyrobów akcyzowych jest zobowiązany odmówić ich wydania.

Uwaga

Zwolnieniu z akcyzy nie podlegają paliwa żeglugowe oraz oleje smarowe wykorzystywane w rejsach rekreacyjnych (art. 32 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Zgodnie z definicją zawartą w ww. art. 32 ust. 2 za rejsy rekreacyjne uznaje się użycie statku przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych. Oznacza to, że zwolnienie od akcyzy paliwa żeglugowego będzie miało zastosowanie każdorazowo, kiedy paliwo żeglugowe zostanie wykorzystane przez statek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

1. Barwienie i znakowanie paliwa żeglugowego

W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2162 ze zm.), oleje opałowe i napędowe używane na statkach podlegają zwolnieniu z akcyzy jeśli będą prawidłowo oznaczone i zabarwione.

Warunek ten dotyczy jednak tylko tego paliwa, które jest wymienione w art. 90 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, tj.:

a) oleju opałowego o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kg/m3;

b) oleju napędowego o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 - wykorzystywanego do celów żeglugi, w tym rejsów rybackich.

Obowiązek znakowania i barwienia wyrobów wymienionych powyżej ciąży na podmiotach prowadzących składy podatkowe, importerach, podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego i przedstawicielach podatkowych.

Należy zaznaczyć, że znakowanie i barwienie paliwa zawsze powinno odbywać się w składzie podatkowym. Natomiast jeszcze przed wyprowadzeniem ze składu podatkowego poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy, podmiot prowadzący skład podatkowy powinien sprawdzić, czy dana partia paliwa żeglugowego została oznaczona i zabarwiona prawidłowymi barwnikami i znacznikami oraz czy ilość dodanego znacznika i barwnika spełnia powyższe normy, w tym również, czy nie została przekroczona dopuszczalna ilość tych substancji.

Rodzaje i ilości substancji stosowanych do znakowania i barwienia paliwa żeglugowego określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. nr 157, poz. 1054).

Uwaga

Paliwo żeglugowe wykorzystywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej nie podlega barwieniu, musi natomiast być znakowane.

Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1a ustawy, obowiązkowi barwienia nie podlegają wyroby energetyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kg/m3, oraz oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49), wykorzystywane do celów żeglugi przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku ww. wyrobów energetycznych, wykorzystywanych do celów żeglugi przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, za prawidłowo oznaczony wyrób uważa się wyrób, do którego dodano znacznik w ilości nie mniejszej niż 6,0 mg/l, lecz nieprzekraczającej 9,0 mg/l znakowanego wyrobu.

2. Zwolnienie dla paliwa żeglugowego dostarczanego do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej

W myśl § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego, w przypadku dostarczania paliwa żeglugowego ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej zwolnienie z akcyzy stosuje się, pod warunkiem że:

1) podmiot zużywający wykorzystuje zwolnione wyroby do napędu jednostki pływającej o długości całkowitej do 15 m i w celu zapewnienia ciągłego prowadzenia działalności gospodarczej przez ten podmiot, który posiada taką jednostkę pływającą, zachodzi potrzeba korzystania przez niego z tych wyrobów zawartych w zbiornikach innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej;

2) wydanie zwolnionych wyrobów nastąpi po przedstawieniu przez podmiot zużywający podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy lub podmiotowi pośredniczącemu zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego na tankowanie tych wyrobów do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej.

Zgoda na tankowanie paliw do zbiorników innych niż na stałe zamocowanych w jednostce pływającej, jest udzielana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego po przedstawieniu przez podmiot zużywający dokumentów, z których wynika, że:

 • wykorzystuje zwolnione wyroby do napędu jednostki pływającej;
   
 • posiada jednostkę pływającą o długości całkowitej do 15 m;
   
 • prowadzi działalność gospodarczą w sposób ciągły z wykorzystaniem jednostki pływającej.

Ponadto podmiot musi uzasadnić istnienie potrzeby korzystania przez niego z paliw żeglugowych zawartych w zbiornikach innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej.

Powyższe warunki nie mają zastosowania w przypadku dostarczania wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju Siłom Zbrojnym RP. W tym zakresie ustawodawca krajowy uznał, że istnieje małe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.