podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017

Nowe zasady składania wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe

Indywidualna interpretacja to sposób na uzyskanie oficjalnego stanowiska administracji skarbowej na temat stosowania przepisów podatkowych w jednostkowej sprawie.

Nowe prawoKażdy ma prawo złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w sprawie, która może rodzić dla niego określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Pytać wolno o stan faktyczny (sytuację zaistniałą przed złożeniem wniosku) lub zdarzenie przyszłe (sytuację, która nie miała miejsca, ale wystąpi lub może wystąpić w związku z planowanym przedsięwzięciem). Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być jednak przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych. Wyjaśnień nie uzyska się również w sprawie, która w dniu złożenia wniosku jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Indywidualna interpretacja podatkowa nie zostanie ponadto wydana w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W przypadku natomiast gdy przedstawiona we wniosku sytuacja (stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe) odpowiada zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, zapada postanowienie o stwierdzeniu, że do tej sytuacji ma zastosowanie interpretacja ogólna. Postanowienie zawiera jednocześnie wskazanie tej interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji.

Indywidualne interpretacje podatkowe były dotychczas wydawane przez Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Organy te działały w tym zakresie przy pomocy podległego Biura Krajowej Informacji Podatkowej mieszczącego się odpowiednio w: Toruniu, Bielsku-Białej, Piotrkowie Trybunalskim, Lesznie, Płocku. Wybór organu interpretacyjnego, do którego należało złożyć wniosek, zależał od miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, a także przedmiotu wyjaśnień. Od 1 marca 2017 r. wszystkie wnioski wnosi się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) mającego siedzibę w Bielsku-Białej. Można wysłać je na adres pocztowy: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (ewentualnie złożyć tam osobiście) lub przekazać w formie elektronicznej przez e-PUAP. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej składa się na druku ORD-IN, dołączając w razie potrzeby załącznik lub załączniki ORD-IN/A. Istnieje również możliwość złożenia wspólnego wniosku przez dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wspólny wniosek należy złożyć na formularzu oznaczonym symbolem ORD-WS. Jeżeli zabraknie w nim miejsca na pełne przedstawienie sprawy, należy skorzystać z załącznika (załączników) oznaczonego symbolem ORD-WS/A. Wniosek składa osoba lub podmiot wskazany jako strona postępowania interpretacyjnego. Każdy z pozostałych zainteresowanych musi wypełnić druk ORD-WS/B. Formularz ten służy do podania przez nich danych identyfikacyjnych, informacji o pełnomocniku lub przedstawicielu oraz złożenia oświadczenia, że sprawa objęta wnioskiem nie jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że nie została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Aktywne druki i formularze ORD-IN, ORD-IN/A, ORD-WS,
ORD-WS/A, ORD-WS/B dostępne są
w serwisie www.druki.gofin.pl
w zakładce Ordynacja podatkowa

Opłata za wniesienie wniosku i zasady jej ustalania nie zmieniły się. Opłata ta wynosi 40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W przypadku składania wspólnego wniosku taką opłatę pobiera się od każdego zainteresowanego uzyskaniem interpretacji podatkowej. Ustala się ją w ten sposób, że iloczyn kwoty 40 zł oraz sumy przedstawionych we wniosku odrębnych sytuacji (stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych) mnoży się przez liczbę wszystkich zainteresowanych składających wspólny wniosek. Zakładając, że wspólny wniosek składają dwie osoby, a dotyczy on jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, opłata wyniesie 80 zł (2 x 40 zł). Opłatę trzeba wpłacić na rachunek KIS: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000, w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Dyrektor KIS ma na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu interpretacyjnego. Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się mu niezwłocznie. W przypadku gdy wnioskodawca wystąpi z żądaniem przed wydaniem indywidualnej interpretacji podatkowej, odpowiedź powinien otrzymać nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie. Skutkiem niedotrzymania terminu wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych jest ukonstytuowanie się tzw. milczącej interpretacji. Uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym termin upłynął, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną indywidualną interpretację przepisów podatkowych, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Może również uchylić interpretację i umorzyć postępowanie w sprawie jej wydania, w przypadku gdy w dniu jej wydania istniały przesłanki do odmowy wszczęcia postępowania.

www.PoradyPodatkowe.pl - Ordynacja podatkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.