podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

UPL-1 po zmianie urzędu skarbowego

Prowadzę biuro rachunkowe. Rozliczenia podatkowe klientów składam przez internet na podstawie pełnomocnictw UPL-1. Jeden z klientów zmienił miejsce zamieszkania i podlega pod inny niż dotychczas urząd skarbowy. Czy w związku z tym trzeba w nowym urzędzie skarbowym złożyć UPL-1?

NIE. Zmiana urzędu skarbowego właściwego dla podatnika posiadającego pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji nie pociąga za sobą wymogu ponownego złożenia UPL-1.

Podatnik (płatnik) ma prawo ustanowić pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych składanych przez internet. Stanowi o tym art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej. Pełnomocnikiem do podpisywania e-deklaracji może być w zasadzie każda osoba (fizyczna) mająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny. Upoważnienie jest jej wystawiane na formularzu UPL-1. Można je przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Papierowy formularz składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla mocodawcy w sprawach ewidencji podatników i płatników. Właściwość urzędu skarbowego w sprawach ewidencyjnych ustala się zasadniczo według miejsca zamieszkania - w przypadku osób fizycznych lub siedziby - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Dla podmiotów zagranicznych właściwy jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Pełnomocnictwo mające formę elektroniczną przekazuje się natomiast Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez ePUAP.


Druk UPL-1 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


UPL-1 stanowi podstawę wprowadzenia danych pełnomocnika do systemu e-Deklaracje. Dzięki temu jest on automatycznie rozpoznawany jako osoba upoważniona do podpisywania w imieniu mocodawcy dokumentów przesyłanych przez internet. Pełnomocnictwo raz złożone uprawnia, w okresie jego obowiązywania, do podpisywania wszystkich deklaracji, zeznań, informacji czy zgłoszeń przekazywanych do różnych organów podatkowych za pośrednictwem systemu e-Deklaracje - związanych z wykonywaniem przez mocodawcę obowiązków podatkowych zarówno jako podatnik, jak i płatnik. To upoważnienie nie jest anulowane w wyniku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby mocodawcy skutkującej jego przejściem do nowego urzędu skarbowego. Nie trzeba więc z tego powodu ponownie składać UPL-1. Pełnomocnictwo, na podstawie którego pełnomocnik podpisywał e-deklaracje przed zmianą, pozostaje ważne (do czasu odwołania).

www.PoradyPodatkowe.pl - Ordynacja podatkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60