podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017

Skarga na wspólną interpretację podatkową

Złożyłem wraz z żoną wspólny wniosek o wydanie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie zgadzamy się z otrzymaną interpretacją podatkową. Czy skargę na nią musimy złożyć oboje, czy wystarczy, że zrobi to jedno z nas?

Osoby lub podmioty uczestniczące w tym samym stanie faktycznym lub mogące uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym mogą złożyć jeden - wspólny - wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Sporządza się go na formularzu ORD-WS, dołączając załącznik lub załączniki ORD-WS/B, a w razie potrzeby ORD-WS/A.


Druki ORD-WS, ORD-WS/A i ORD-WS/B dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Interpretacja podatkowa wydana na wspólny wniosek zainteresowanych nie podlega kontroli instancyjnej. Nie przysługuje od niej odwołanie lub zażalenie. Można ją natomiast zaskarżyć do sądu administracyjnego. Skargę wnosi zasadniczo podmiot mający w tym interes prawny. Kryterium to w przypadku indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych spełnia osoba lub podmiot, do którego została ona skierowana, czyli jej adresat. Interpretacja podatkowa wydana na wspólny wniosek doręczana jest zainteresowanemu wskazanemu jako strona postępowania interpretacyjnego. Pozostali otrzymują jej odpisy. Sądowej kontroli otrzymanych wyjaśnień może zatem domagać się - wnieść skargę do sądu administracyjnego - tylko zainteresowany będący stroną postępowania interpretacyjnego. Inni zainteresowani nie mają takich uprawnień. W sytuacji przedstawionej w pytaniu skargę na indywidualną interpretację podatkową wydaną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na wspólny wniosek małżonków powinien złożyć ten z małżonków - żona albo mąż - który występował jako strona postępowania interpretacyjnego (złożył wniosek ORD-WS). Skargę wnosi on do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Skarga na indywidualną interpretację podatkową musi zawierać konkretne zarzuty wobec organu interpretacyjnego. Mogą one dotyczyć wyłącznie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczenia się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Stanowi o tym art. 57a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.). Sąd administracyjny związany jest zarzutami zawartymi w skardze oraz powołaną w niej podstawą prawną.

www.PoradyPodatkowe.pl - Ordynacja podatkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60