podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017

Wniosek WW-1 o wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych

Zamierzam kupić samochód. Przed podpisaniem umowy chciałbym sprawdzić, czy nie jest na nim ustanowiony zastawy skarbowy. Jak należy wypełnić wniosek WW-1 o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych?

Zastaw skarbowy to forma zabezpieczenia spłaty zobowiązań i zaległości podatkowych. Może być ustanowiony na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych będących własnością podatnika, a także stanowiących współwłasność łączną jego i małżonka. Wartość poszczególnych rzeczy lub praw majątkowych, w dniu ustanowienia zastawu, musi wynosić w br. co najmniej 12.400 zł. Zastawem skarbowym nie obciąża się składników majątku niepodlegających egzekucji oraz mogących być przedmiotem hipoteki.

Informacje o zastawach skarbowych są od 1 lipca 2017 r. gromadzone w Rejestrze Zastawów Skarbowych. Rejestr prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej w systemie teleinformatycznym. Można go bezpłatnie przeszukiwać on-line przy wykorzystaniu aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl/pp/rzsw. W ten sposób uzyska się tylko informacje o ustanowieniu lub nieustanowieniu zastawu skarbowego na sprawdzanej rzeczy lub zbywalnym prawie majątkowym. Dane osoby lub podmiotu, których składnik majątku został obciążony, nie są ujawniane. Wydruk z Rejestru Zastawów Skarbowych sporządzony po skorzystaniu z opisanej aplikacji nie ma poza tym mocy dokumentu urzędowego. Ten, kto chce uzyskać urzędowy dokument, musi złożyć wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych. Wypis zawiera informacje o obciążeniu zastawem skarbowym ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego, a także o wysokości zabezpieczonej w ten sposób kwoty, dacie powstania zastawu skarbowego, organie dokonującym wpisu oraz numerze jego wniosku o wpis.


Druk WW-1 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Wniosek o wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych sporządza się na formularzu WW-1. Wniosek można wnieść w formie papierowej - składając w dowolnym urzędzie skarbowym lub przesyłając drogą pocztową, albo w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Za wydanie wypisu trzeba uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Dowód jej zapłaty należy dołączyć do wniosku. Jeżeli wniosek składany jest przez internet, za dowód zapłaty uznaje się także elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty.

Przykład wniosku o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych Wniosek WW-1 o wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych

www.PoradyPodatkowe.pl - Ordynacja podatkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60