podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017

Odwołanie pełnomocnictwa UPL-1

W spółce z o.o. została wyznaczona nowa osoba do podpisywania deklaracji podatkowych przesyłanych przez internet. Czy w związku z tym trzeba odwołać pełnomocnictwo udzielone bezterminowo poprzedniej osobie?

Deklaracje podatkowe składane przez spółkę z o.o. drogą internetową muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnioną osobę zgłoszoną wcześniej na druku UPL-1.

UPL-1 to formularz pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Spółka z o.o. musi go złożyć bez względu na to, kto ma podpisywać deklaracje: reprezentant ustawowy posiadający z mocy prawa umocowanie do podpisywania firmowych dokumentów (np. prezes zarządu) czy pełnomocnik (np. pracownik). UPL-1 stanowi podstawę wprowadzenia danych zgłaszanej osoby do systemu e-Deklaracje. Dzięki temu jest ona automatycznie rozpoznawana jako uprawniona do podpisywania w imieniu spółki z o.o. dokumentów przesyłanych przez internet. Można zgłosić więcej niż jedną osobę do podpisywania e-deklaracji, aby zabezpieczyć się na wypadek choroby, nagłego wyjazdu czy urlopu macierzyńskiego którejś z nich. Każdy zarejestrowany pełnomocnik - w okresie ważności pełnomocnictwa - ma prawo podpisywać w imieniu spółki z o.o. wszystkie dokumenty przekazywane do różnych organów podatkowych za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Zawiadomienie informujące o odwołaniu pełnomocnictwa składa się natomiast na druku OPL-1.

To, czy w omawianym przypadku wyznaczenie nowej osoby do podpisywania deklaracji przesyłanych przez internet wiąże się z koniecznością odwołania pełnomocnictwa udzielonego wcześniej komuś innemu, zależy od faktu, czy obie osoby mają być uprawnione do podpisywania deklaracji w imieniu spółki z o.o., czy tylko ta nowa. W pierwszym przypadku wystarczy złożyć UPL-1 dla nowego pełnomocnika. W drugim przypadku, czyli w razie zmiany pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji, trzeba przekazać dwa formularze: OPL-1 - zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego pełnomocnika oraz UPL-1 - pełnomocnictwo dla nowej osoby. Odwołanie udzielonego danej osobie pełnomocnictwa musi być bowiem oficjalnie zgłoszone administracji skarbowej. Ustanowienie nowego pełnomocnika nie unieważnia wcześniejszego pełnomocnictwa.

UPL-1 i OPL-1 można złożyć w formie: papierowej (naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników) lub elektronicznej przez ePUAP (Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej). Wynika to z art. 80a § 2a i 2c Ordynacji podatkowej.

www.PoradyPodatkowe.pl - Ordynacja podatkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60