podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 5 (413) z dnia 10.03.2016

Obowiązek rejestracji przy zakupie wyrobu z opłaconą akcyzą

Spółka dokonuje zakupu olejów i smarów, które sprzedaje klientom na własnej stacji paliw. Wyroby te zużywa również na potrzeby własne. Dostawca olejów i smarów oświadczył, że zapłacił od nich podatek akcyzowy. Czy w związku z tym powinniśmy zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego?

Podatek akcyzowy cechuje się jednofazowością opodatkowania, która przejawia się tym, że akcyza jest płacona na pierwszym szczeblu obrotu, który dokonywany jest po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy. Oznacza to, że każda następna transakcja po zadeklarowaniu lub określeniu kwoty akcyzy, której przedmiotem są te same wyroby akcyzowe nie jest już opodatkowana podatkiem akcyzowym. Również podmiot dokonujący danej transakcji nie jest traktowany jako podatnik akcyzy.

Zasada jednokrotnego opodatkowania akcyzą została wyrażona w art. 8 ust. 6 ustawy. Zgodnie z treścią tego przepisu jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy od tych wyrobów została po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Z zapytania wynika, że od wyrobów akcyzowych w postaci olejów i smarów została zapłacona przez dostawcę akcyza. W związku z tym, że na wcześniejszym etapie obrotu akcyza została już zapłacona, to kolejne transakcje, których przedmiotem są te wyroby nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Również spółka dokonująca ich zakupu, a później sprzedaży lub zużycia nie będzie traktowana jako podatnik podatku akcyzowego i nie będzie podlegać obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie celnym.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż powyższa reguła od 1 stycznia 2016 r. nie ma zastosowania do wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie wymienione w art. 89 ust. 2. W wyniku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym został bowiem uchylony przepis art. 16 ust. 5 zwalniający z obowiązku rejestracji podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych wyłącznie zerową stawką akcyzy. Obecnie zatem obowiązek rejestracyjny w zakresie działalności z wykorzystaniem wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy wynika z art. 16 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdyby spółka zakupywała wyroby opodatkowane stawką zerową wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, to w zależności jakie będzie ich przeznaczenie spółka może być zobowiązana do zarejestrowania się w urzędzie celnym. W art. 89 ust. 2 ustawy, określono przypadki, w których stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - wynosi 0 zł.

Szerzej na ten temat pisaliśmy w Poradniku VAT nr 23 z 2015 r. w artykule zatytułowanym "Od 1 stycznia 2016 r. nowe regulacje dotyczące wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy".

Jeśli więc przedmiotem działalności spółki są oleje lub smary opodatkowane stawką akcyzy wynoszącą 0 zł, to w zależności jakie będzie ich przeznaczenie, spółka może być zobowiązana do zarejestrowania się w urzędzie celnym.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, zgłoszenie rejestracyjne powinno być złożone właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Wzór zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R) został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2296).

Aktywne druki i formularze
Formularz AKC-R dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

W przedmiotowym rozporządzeniu został określony nie tylko ww. wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego ale również wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR) oraz wzór zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z).

Należy dodać, że wydawane przez naczelnika urzędu celnego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym podlega opłacie skarbowej według stawki określonej w I części poz. 15 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). Kwota opłaty skarbowej wynosi 170 zł.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60