podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 10 (418) z dnia 20.05.2016

Jednokrotność opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych

Przedsiębiorstwo kupuje miał węglowy do celów opałowych. Na fakturze od dostawcy widnieje adnotacja - "akcyza opłacona przez producenta/importera". Z powodu łagodnej zimy przedsiębiorstwo nie wykorzystało zakupionego zapasu węgla i ma zamiar je sprzedać spółce ciepłowniczej, która następnie wykorzysta go do produkcji ciepła. Czy tego typu transakcja rodzi obowiązek z tytułu akcyzy?

Z treści pytania przedstawionego przez Czytelnika można wywnioskować, że jest on finalnym nabywcą węglowym, gdyż nabył wyroby węglowe do ostatecznego ich zużycia. Informacja zawarta na fakturze, świadcząca o zapłacie akcyzy wskazuje również, że Czytelnik nie jest pośredniczącym podmiotem węglowym. Sprzedaż bowiem wyrobów węglowych pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu akcyzą. Czytelnik nie dokonał więc zakupu wyrobów węglowych do dalszej odsprzedaży, lecz z zamiarem zużycia ich do celów opałowych, a w cenie wyrobu została ujęta akcyza.

W świetle powyższego, odsprzedając miał węglowy spółce ciepłowniczej, podatnik nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku akcyzowego. Wynika to z zapisu art. 9a ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Jeżeli bowiem w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą wymienioną w art. 9a ustawy, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą. Zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą ma zastosowanie, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Trzeba pamiętać, że aby zasada jednokrotności miała zastosowanie, wystarczające jest, że sprzedawca zadeklaruje akcyzę lub akcyza zostanie określona przez organ podatkowy w drodze decyzji. Aby kolejny podmiot w łańcuchu obrotu nie był zobowiązany do zapłaty akcyzy, nie jest konieczna faktyczna zapłata akcyzy przez sprzedawcę.

Reasumując

W związku z tym, że od wyrobów węglowych, które posiada Czytelnik (finalny nabywca węglowy) została zapłacona akcyza na etapie ich zakupu, to nie powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do kolejnej czynności czyli odsprzedaży tych wyrobów spółce ciepłowniczej.

Podatek akcyzowy jest bowiem podatkiem jednofazowym, akcyza jest więc pobierana na jednym szczeblu obrotu (w przypadku wyrobów węglowych - ostatnim). W konsekwencji gdy akcyza zostanie pobrana w prawidłowej wysokości na etapie wydania do konsumpcji, dalsze szczeble obrotu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60