podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 13 (445) z dnia 10.07.2017

Obowiązki sprzedawcy alkoholu etylowego całkowicie skażonego

Mocą ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 937) od dnia 27 maja 2017 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie korzystania ze zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego. Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie nielegalnych praktyk odkażania całkowicie skażonego alkoholu etylowego. W celu określenia faktycznych ilości alkoholu całkowicie skażonego jaki trafia na rynek krajowy z innych państw członkowskich oraz jego wykorzystania, ustawodawca nałożył na podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego obowiązek:

 • rejestracji jako podatnika podatku akcyzowego,
   
 • dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
   
 • prowadzenia rejestru sprzedaży tych wyrobów.

1. Zasady prowadzenia rejestru podmiotów odbierających

Zgodnie z dodanym do ustawy o podatku akcyzowym art. 138t, podmiot sprzedający na terytorium kraju alkohol etylowy całkowicie skażony, ma obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów odbierających.

Rejestr ten należy stosować przy sprzedaży następujących wyrobów akcyzowych:

1) alkoholu całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje lub dodatkowymi środkami dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L nr 288/12 ze zm.),

2) wyrobów objętych podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): 20.14.75, 20.20.14 i 20.59.43 zawierających w swym składzie alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50% objętości.

Należy dodać, że obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów odbierających dotyczy sprzedaży ww. wyrobów znajdujących się w opakowaniach jednostkowych o pojemności 20 litrów i większej.

Uwaga

Obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów odbierających nie dotyczy sprzedaży wyrobów, których przewóz objęty został systemem monitorowania drogowego na mocy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708) oraz sprzedaży potwierdzanej fakturą.

Powyższa regulacja dotyczy zatem wyłącznie dokumentowanej paragonem fiskalnym sprzedaży alkoholu etylowego całkowicie skażonego oraz wyrobów objętych podkategoriami PKWiU: 20.14.75, 20.20.14 i 20.59.43 zawierających w swym składzie alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50% objętości.

Rejestr podmiotów odbierających zgodnie z art. 138t ust. 2 ustawy powinien zawierać następujące dane:

1) rodzaj, podkategorię Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz ilość odebranych wyrobów - rodzaj i podkategoria PKWiU zostały wskazane w art. 138t ust. 1, natomiast do wykazania ilości należy zastosować jednostkę miary, która miałaby zastosowanie w przypadku konieczności zapłaty akcyzy (dla wyrobów objętych rejestrem będą to ilości wyrażone w litrach),

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu odbierającego,

3) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu odbierającego,

4) datę oraz adres miejsca dokonania sprzedaży,

5) czytelny podpis podmiotu odbierającego lub osoby reprezentującej ten podmiot.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca wymaga czytelnego podpisu, a nie podpisu skróconego czy też parafy. Podpis czytelny ma na celu umożliwienie kontroli autentyczności podmiotów odbierających. Z tego powodu ważne jest również, aby sprzedawcy weryfikowali, czy osoba odbierająca wyroby jest uprawniona do składania podpisu w imieniu nabywcy.

Sprzedawca wyrobów objętych obowiązkiem rejestrowania powinien dokonywać wpisu do rejestru z chwilą odbioru tych wyrobów.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór rejestru podmiotów odbierających.

Lp. Rodzaj i PKWiU wyrobu Ilość odebranych wyrobów (litry) Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu odbierającego Adres zamieszkania lub siedziba podmiotu odbierającego PESEL lub NIP podmiotu odbierającego Miejsce i data dokonania sprzedaży Czytelny podpis podmiotu odbierającego lub osoby reprezentującej
               
               
               

Podmiot sprzedający ma prawo zażądać od podmiotu odbierającego dowodu potwierdzającego jego tożsamość. Obowiązek ten został określony w art. 138t ust. 5 ustawy, zgodnie z którym, podmiot odbierający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest obowiązany do okazania podmiotowi dokonującemu sprzedaży dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

W przypadku, gdy podmiot odbierający odmówi okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, sprzedawca jest obowiązany odmówić sprzedaży wyrobów objętych obowiązkiem rejestrowania (art. 138t ust. 6).

Rejestr podobnie jak i inne dokumenty podatkowe powinien być przechowywany do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został sporządzony. Oznacza to, że rejestr założony do końca 2017 r. powinien być przechowywany na wypadek kontroli do końca 2022 r.

W związku z tym, że odbiorca wyrobów musi składać podpis przy odbieraniu wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem rejestrowania, ustawa nie przewidziała możliwości prowadzenia tego rejestru w formie elektronicznej.

Ustawodawca ponadto nie nałożył obowiązku przeszycia i nałożenia urzędowych zamknięć na rejestr przez organ podatkowy.

2. Obowiązek sprawozdawczy sprzedawcy wyrobów akcyzowych

Podmiot dokonujący sprzedaży ma obowiązek przekazać kopię rejestru właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego on dotyczy.

Oznacza to, że podmioty, które dokonały w czerwcu 2017 r. sprzedaży dokumentowanej paragonem fiskalnym wyrobów określonych w art. 138t ust. 1 ustawy musiały złożyć kopię tego rejestru właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, najpóźniej do 5 lipca 2017 r. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku sprzedawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej.

Właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego, do którego sprzedawca jest zobowiązany składać co miesiąc kopię rejestru jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3a-5b i 8-10.

W celu ustalenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, do którego sprzedawca musi złożyć kopię rejestru należy posiłkować się rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy (Dz. U. poz. 371).

W wydanym na podstawie art. 14 ust. 11 ustawy o podatku akcyzowym rozporządzeniu przedstawiono w formie załącznika wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz terytorialny zasięg ich działania.

Przykład

Sprzedawca wyrobów akcyzowych podlegających rejestracji, który dokonuje sprzedaży tych wyrobów w Świebodzinie będzie zobowiązany złożyć kopię rejestru do Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., pomimo, że w zakresie innych podatków np. VAT rozlicza się comiesięcznie w Urzędzie Skarbowym w Świebodzinie.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.