podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 4 (340) z dnia 20.02.2013

Zwrot akcyzy od zakupu paliwa rolniczego - projekt zmian do ustawy

1. Zasady dokonywania zwrotu akcyzy od zakupu paliwa rolniczego

Na mocy ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379 ze zm.), producenci rolni mają prawo do zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

Jeżeli natomiast grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot akcyzy składając wniosek w tej sprawie dwukrotnie w ciągu roku.

W 2013 r. pierwszy wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego, natomiast drugi będzie można składać od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu i ustalany jest on jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku. Zwrot ten nie może być jednak wyższy niż iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz. U. poz. 1380), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2013 r. w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 81,7 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych.

Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, który producent rolny powinien złożyć właściwemu wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) ze względu na miejsce położenia będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu gruntów.

Do wniosku o zwrot podatku producent rolny dołączyć musi faktury albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Decyzję o zwrocie podatku wydaje, na wniosek producenta, wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Decyzja wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku i zawiera limit ustalony w sposób opisany powyżej, kwotę zwrotu podatku oraz część limitu pozostałą do wykorzystania.

Wypłata zwrotu - w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2013 r. - nastąpi od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2013 r.


2. Projekt zmian do ustawy - uproszczenie zasad zwrotu akcyzy

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, zmiana ustawy ma na celu m.in. wprowadzenie przepisu umożliwiającego zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej wymienionych w ustawie, a także objęcie zwrotem podatku akcyzowego również biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91.

W projekcie zaproponowano również zmianę brzmienia art. 3a ustawy, która ma zagwarantować, że zwrot podatku akcyzowego nie będzie dokonywany producentom rolnym prowadzącym działalność w formie spółek, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w komunikacie Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (2004/C 244/02 - Dz. Urz. UE C 244/2).

Najistotniejszą z proponowanych zmian dla rolników będzie uproszczenie zasad wnioskowania o zwrot akcyzy. Do ww. wniosku producent rolny będzie załączał faktury albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Jednak - inaczej niż dotąd - kopie te nie będą wymagały potwierdzania ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta.

Jest to znaczne ułatwienie - przede wszystkim finansowe - dla producentów rolnych, którzy często w praktyce kupując jednorazowo mniejsze ilości oleju i dysponując dużą ilością faktur musieli uiszczać znaczące kwoty opłaty skarbowej za poświadczenie zgodności kopii faktur z oryginałem. Po nowelizacji ustawy wystarczające będą kopie dokumentów zakupu.

Zgodnie więc z proponowanymi zmianami czynność polegająca na złożeniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych wraz z załącznikami nie będzie podlegała opłacie skarbowej.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z art. 26 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy Rady nr 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283/51 ze zm.), zostanie przesłany do Komisji Europejskiej w celu notyfikacji.

Zatem projektowana ustawa w zakresie regulacji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie biopaliw wykorzystywanych do produkcji rolnej nie będzie mogła wejść w życie, zanim nie zostanie wydana przez Komisję Europejską pozytywna decyzja końcowa w tym zakresie.

 

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.