podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 7 (343) z dnia 10.04.2013

Zakup gazu na cele opałowe

Spółka kupuje na potrzeby ogrzewania własnych pomieszczeń biurowych gaz luzem. Na fakturze nie ma informacji o naliczeniu akcyzy od zakupionego gazu. Czy spółka w związku z tym zakupem jest zobowiązana do rozliczenia akcyzy?

1. Akcyza na gaz płynny

Gaz płynny przeznaczony do celów opałowych objęty jest stawką podatku akcyzowego w wysokości 1,28 zł/1 gigadżul (GJ) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.), właściwą dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych. Ustawa o podatku akcyzowym nie nakłada obowiązku wykazywania należnej akcyzy na fakturze sprzedaży, jak to ma miejsce, w przypadku podatku od towarów i usług. Sprzedający wyroby akcyzowe może jednak na życzenie kupującego umieścić na fakturze informację o wysokości akcyzy zawartej w cenie towaru.

Zobowiązanie podatkowe w akcyzie i obowiązek jej zapłaty powstaje generalnie, w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy (np. wyprowadzenie ze składu podatkowego), nabyciem wewnątrzwspólnotowym bądź importem.

Akcyza jest podatkiem jednofazowym, pobieranym na jednym szczeblu obrotu, co oznacza, że jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości (art. 8 ust. 6 ustawy). W praktyce oznacza to, że jeżeli akcyza została pobrana w prawidłowej wysokości na etapie np. wyprowadzenia ze składu podatkowego poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy dalsze szczeble obrotu nie będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem.

Jednak pomimo rozliczenia akcyzy przez dostawcę gazu, ostatecznie koszt opodatkowania tym podatkiem ponosi spółka. Dlatego też należy rozważyć, czy w sytuacji opisanej w pytaniu możliwe jest zastosowanie zwolnienia z akcyzy.


2. Kiedy gaz na cele opałowe podlega zwolnieniu z akcyzy?

Gaz płynny zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, zaliczany do pozostałych węglowodorów gazowych o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, jeżeli jest używany do celów opałowych podlega zwolnieniu z akcyzy. Jest to zwolnienie ze względu na przeznaczenie.

Zwolnienie z akcyzy może być stosowane tylko w przypadkach określonych w art. 32 ust. 3 ustawy, a mianowicie:

1) dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub

2) dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub

3) dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub

4) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub

5) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub

6) importu przez podmiot pośredniczący, lub

7) importu przez podmiot zużywający, lub

8) zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub

9) zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Warunkiem zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również objęcie tych wyrobów zabezpieczeniem akcyzowym, dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy oraz prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem.

Podmiotem zużywającym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, celem uprawniającym do zwolnienia jest ogrzewanie pomieszczeń spółki prowadzącej działalność gospodarczą.

Spółka chcąc nabywać gaz zwolniony z akcyzy jako podmiot zużywający, zobowiązana jest do przedstawienia podmiotowi dostarczającemu gaz na cele grzewcze, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy. W tym celu powinna złożyć zgłoszenie rejestracyjne (druk AKC-R) właściwemu naczelnikowi urzędu celnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (druk AKC-PR) podlega opłacie skarbowej w wysokości 170 zł.

Odbierając wyrób akcyzowy zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie spółka jest obowiązana do potwierdzenia odbioru tego wyrobu na dokumencie dostawy (art. 32 ust. 11).

Przepisy określające wzór dokumentu dostawy oraz sposób jego stosowania zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 196).

Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy (art. 32 ust. 10 ustawy).

Spółka natomiast nie będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji otrzymanego i zużytego gazu na cele opałowe. Obowiązek ten został zniesiony z dniem 1 września 2010 r. wobec podmiotów zużywających wyłącznie do celów opałowych węglowodory gazowe o kodach od CN 2711 12 11 do 2711 19 00 (art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy).

  Reasumując  

Obowiązek zapłaty akcyzy przez spółkę może powstać jedynie w przypadku zmiany przeznaczenia zakupionego gazu poprzez jego zużycie do napędu silników, wówczas stawka akcyzy wyniesie 695,00 zł/1.000 kilogramów (art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a) tiret pierwsze).

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.