podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 15 (351) z dnia 10.08.2013

Akcyza od samochodów osobowych w wyjaśnieniach izb skarbowych

Ustawa o podatku akcyzowym określa opodatkowanie tym podatkiem wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe (czyli przemieszczenie z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju) samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a) wyprodukowanego na terytorium kraju,

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Poza opodatkowaniem w tzw. "pierwszej fazie obrotu", ustawodawca nałożył również obowiązek naliczania akcyzy na kolejnych etapach obrotu samochodami osobowymi. Zgodnie bowiem z art. 100 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ww. art. 100 ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

 

1. Zakup w kraju samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy

Nabycie w kraju samochodu osobowego, który po sprowadzeniu z zagranicy został zarejestrowany w Polsce przez poprzedniego właściciela, nie jest czynnością opodatkowaną w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2013 r., nr ITPP3/443-129/13/MD.

Podatnik dokonał zakupu samochodu osobowego sprowadzonego z Niemiec. Sprzedawca tego pojazdu zarejestrował go w Polsce jako "samochód specjalny" z przeznaczeniem "pomoc drogowa". Jednak zgodnie z klasyfikacją producenta był to samochód osobowy (auto sportowe). Przed zakupem auto nie posiadało żadnych przeróbek, które wskazywałyby na przeznaczenie "autopomoc". Nie posiadało również stosownego wyposażenia.

W związku z tym podatnik miał wątpliwość dotyczącą ewentualnych skutków podatkowych związanych z nabyciem tego samochodu.

Dyrektor IS wyjaśnił, iż przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego, który nie został zarejestrowany w Polsce po sprowadzeniu go z zagranicy (art. 100 ust. 2 ustawy o akcyzie).

Dlatego też, w sytuacji przedstawionej we wniosku, na podatniku nabywającym w kraju samochód osobowy nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym (może on dotyczyć poprzedniego właściciela tego pojazdu). Podatnik nie może być obciążony tym podatkiem również wtedy, gdy od jego zapłaty będzie się uchylał poprzedni właściciel pojazdu. Nabycie bowiem w kraju w ramach umowy sprzedaży samochodu osobowego zarejestrowanego wcześniej zgodnie z przepisami o ruchu drogowym nie jest czynnością opodatkowaną w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

To samo dotyczy ewentualnego przerejestrowania samochodu przez podatnika ze specjalnego przeznaczenia "autopomoc" na samochód osobowy.

Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym nie obejmie również podatnika, w przypadku ewentualnej kolejnej sprzedaży pojazdu na terytorium kraju, skoro wskazany we wniosku samochód osobowy został uprzednio zarejestrowany na terytorium kraju.

 

2. Wykup z leasingu samochodu zarejestrowanego w Niemczech

Obowiązek podatkowy z tytułu wykupu z leasingu samochodu osobowego zarejestrowanego w Niemczech powstanie - w zależności od okoliczności - w momencie przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju bądź w chwili nabycia prawa rozporządzania tym samochodem jak właściciel.

Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 czerwca 2013 r., nr ITPP3/443-134b/13/AT.

Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT oraz VAT UE zamierza zawrzeć z podatnikiem zarejestrowanym w Niemczech (posiadającym NIP UE) umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Samochód będzie służył wyłącznie czynnościom opodatkowanym i w momencie podpisania umowy będzie zarejestrowany i dopuszczony do ruchu w Niemczech. Spółka zarejestruje pojazd w Polsce po jego wykupie z leasingu. Zdaniem spółki obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od tej transakcji powstanie w momencie wykupu pojazdu z leasingu, a podatek należy naliczyć od wartości wskazanej na fakturze przez leasingodawcę w chwili wykupu.

Dyrektor IS nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika stwierdzając, iż w związku z planowanym wykupem tego samochodu z leasingu (i w następstwie tego wykupu jego rejestracją w kraju), który będzie zarejestrowany przez leasingodawcę w Niemczech i tam dopuszczony do ruchu, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie odpowiednio według zasad określonych w art. 101 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o akcyzie. Powstanie on więc, nie w chwili wykupu, lecz odpowiednio - w zależności od okoliczności - w momencie:

 • przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju

  bądź
   
 • nabycia do tego samochodu prawa rozporządzania jak właściciel - jeżeli nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju.

Jeśli chodzi o podstawę opodatkowania, to co do zasady jest nią kwota, jaką spółka będzie obowiązana zapłacić za samochód osobowy (art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy). Jednakże w sytuacji, gdy ustalona w ten sposób wartość podstawy opodatkowania, bez uzasadnionej przyczyny znacznie będzie odbiegać od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, zastosowanie znajdzie sposób ustalenia podstawy opodatkowania w oparciu o postanowienia przepisu art. 104 ust. 8 ustawy.

Natomiast w sytuacji, gdy spółka nie wykupi samochodu z leasingu i nie zarejestruje go na terytorium kraju - to nie będzie na niej ciążył obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

 

3. Sprzedaż samochodu osobowego przed pierwszą rejestracją

Obowiązkiem podmiotu dokonującego pierwszej sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jest rozliczenie należnej akcyzy.

Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 kwietnia 2013 r., nr ILPP3/443-3/13-2/TW.

Spółka prowadzi działalność w zakresie handlem samochodami osobowymi. Nabywa w kraju samochody osobowe (przed pierwszą rejestracją w Polsce) w celu ich dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Polski. Samochody te nie są przez spółkę rejestrowane w Polsce.

Odpowiadając na pytanie dotyczące zasad opodatkowania tych transakcji podatkiem akcyzowym, Dyrektor IS przytoczył art. 101 ust. 3 i ust. 4 ustawy o akcyzie. W myśl tego przepisu, obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności. Jeżeli sprzedaż samochodu osobowego powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstanie z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności. Sprzedawca jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonanej sprzedaży.

Z powyższego wynika zatem, iż co do zasady obowiązkiem podmiotu dokonującego pierwszej sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jest rozliczenie należnej akcyzy.

Nabyte przez spółkę samochody osobowe będą podlegały opodatkowaniu tylko wtedy gdy na wcześniejszych etapach obrotu akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości (art. 100 ust. 2 ustawy). Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie przewidują bowiem wielokrotnego powstawania obowiązku podatkowego w związku z obrotem samochodami osobowymi (art. 100 ust. 3 ustawy).

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.