podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015

Darowizna udziałów w spółce z o.o. na rzecz innego wspólnika

Jeden ze wspólników spółki z o.o. ma zamiar podarować swoje udziały innemu z jej wspólników. Czy może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn? Jeśli nie, to co będzie podstawą opodatkowania - wartość nominalna czy bilansowa udziałów?

Nabycie udziałów przez osobę fizyczną tytułem darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn. W tym przypadku obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym, co wynika z art. 1 ust. 1 oraz z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.).

Ustawa nie przewiduje zwolnień podmiotowych dla wspólnika nabywającego udziały od innego wspólnika. O wysokości podatku będą więc decydować zasady ogólne. Wysokość podatku uzależniona jest od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Kwestie przynależności do poszczególnych grup określa art. 14 ustawy. Jeśli nabywca nie pozostaje w relacji rodzinnej ze zbywcą, zaliczany jest do III grupy podatkowej. W tym przypadku kwota wolna od podatku wynosi 4.902 zł, a opodatkowaniu według skali określonej w art. 15 ustawy podlega wartość udziałów przekraczająca tę kwotę. Przy tym kwotę wolną odnosi się do wartości majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. W terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (zasadniczo zbiegającego się z chwilą zawarcia umowy darowizny) darczyńca ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe na urzędowym formularzu SD-3.

W podatku od spadków i darowizn wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych, która rzutuje na podstawę opodatkowania, przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw. O tym, jak należy ją określać, stanowi art. 8 ust. 3 ustawy. Wartość nominalna może znacznie od niej odbiegać. Wartość bilansowa również może istotnie różnić się od wartości rynkowej. Podstawę opodatkowania wskaże sam nabywca, ale w toku postępowania podatkowego, które będzie prowadzone po złożeniu zeznania, wartość ta będzie mogła być zweryfikowana pod kątem wartości rynkowej.

Na koniec należy dodać, że niezależnie od wartości udziałów, zapłaty podatku może uniknąć nabywca zaliczany do tzw. grupy zerowej. Chodzi tu o wymienionych w art. 4a ustawy: małżonka, zstępnych (tj. dzieci, wnuki itd.), wstępnych (np. rodziców, dziadków itd.), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest zgłoszenie nabycia udziałów właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od spadków i darowizn:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Prawnik-Rodzinny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60