podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016

Pośrednie ogniwa przy darowiźnie a obowiązek podatkowy

Ojciec postanowił wesprzeć mnie po ukończeniu studiów. Przekazał darowiznę jako wkład na zakup mieszkania. Środki trafiły jednak bezpośrednio na rachunek dewelopera, a przelew wyszedł z rachunku żony mojego ojca. Czy w takich okolicznościach mam prawo skorzystać ze zwolnienia podatkowego, aby nie płacić podatku od spadków i darowizn?

Po spełnieniu kilku warunków będzie to możliwe. W omawianym przypadku chodzi o tzw. całkowite zwolnienie podatkowe dla najbliższej rodziny, czyli grupy zerowej.

Z opisu wynika, że faktyczna umowa darowizny została zawarta między Czytelnikiem a jego ojcem. W myśl przepisów zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Stanowi o tym art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.). Podmiotowe przesłanki zwolnienia wydają się być zatem spełnione. Wątpliwości w omawianej sprawie sprowadzają się do tego, że w związku z tą darowizną zaangażowanych zostało kilka innych osób niż tylko same strony umowy. Jest to istotne z uwagi na konieczność wykazania, że obdarowany spełnił pozostałe warunki pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia, tj. że terminowo złożył zeznanie podatkowe i udokumentował transfer środków w należyty sposób.

Aby skorzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego, należy złożyć zeznanie SD-Z2. Trzeba to zrobić w terminie sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek ten powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Do zeznania trzeba dołączyć dowód dokumentujący otrzymanie środków finansowych w formie przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek - inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. W orzecznictwie, ale także niemal powszechnie w praktyce organów podatkowych, przyjmuje się, że darowizna formalnie może być przelana z innego konta niż konto darczyńcy. Nie będzie to podstawą do odmowy udzielenia zwolnienia. Podobnie nie ma konieczności, by rachunek, na który trafiają środki, należał do obdarowanego (może należeć np. do dewelopera, który otrzymuje zapłatę za mieszkanie z rachunku bankowego darczyńcy). Kluczowe jest, aby z treści umowy i przelewów jednoznacznie wynikało kto, komu i ile środków daruje. Przedłożone dokumenty mają za zadanie udowodnić, że taki transfer pieniędzy nastąpił.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od spadków i darowizn:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Prawnik-Rodzinny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60