podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016

Dyspozycja na wypadek śmierci opodatkowana

Mój ojciec ustanowił dyspozycję wypłaty po jego śmierci na moją rzecz kwoty 20 tys. zł. Środki te zostały mi wypłacone 3 tygodnie temu. W testamencie ojciec zapisał spadek moim siostrom. Z tego co wiem kwota dyspozycji nie wchodzi do spadku. Czy oznacza to, że nie podlega podatkowi i nie ma konieczności składania deklaracji?

NIE, wypłata taka podlega podatkowi od spadków i darowizn. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej - tzw. dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Kwota takiej wypłaty nie może być wyższa niż 20-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Prawdą jest, że taka wypłata nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku, a beneficjent tej dyspozycji nie staje się przez taką czynność spadkobiercą zmarłego posiadacza rachunku.

Fakt, iż powyższa wypłata jest wyłączona spod reguł dziedziczenia nie oznacza, że nie stosuje się do niej przepisów podatkowych. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. w związku z nabyciem praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Wynika to z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.). Z uwagi na to, że Czytelnik należy do tzw. grupy zerowej, może skorzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego (art. 4a ustawy). W tym celu musi złożyć zeznanie podatkowe (SD-Z2) w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Przepis nie zwalnia podatnika z obowiązku zgłoszenia nabycia, jeśli wypłata następuje ze strony banku czy nawet wtedy, gdy bank wyśle do urzędu skarbowego informację o dokonanej wypłacie.

Jeśli Czytelnik nie spełni warunków pozwalających na skorzystanie z omawianego zwolnienia, wypłacona dyspozycja będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Dzieci należą do I grupy podatkowej, zatem opodatkowaniu podlegać będzie czysta wartość przysporzenia przekraczająca tzw. kwotę wolną wynoszącą w tym przypadku 9.637 zł.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od spadków i darowizn:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Prawnik-Rodzinny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60