podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017

Jaką wartość udziałów zmarłego udziałowca ująć rozliczając podatek od spadku?

W spółce z o.o. zmarł większościowy udziałowiec. Spółka posiada spory majątek w postaci środków trwałych, ośrodka wypoczynkowego, biurowca. Jedynym spadkobiercą zmarłego jest siostra. Jaką wartość udziałów wpisać w zgłoszeniu SD-Z2? Na jaki dzień ustalić ich wartość: na dzień śmierci czy na koniec roku?

Udziały spółki z o.o., co do zasady, podlegają dziedziczeniu. Wyjątki od tej reguły może przewidywać umowa spółki (por. art. 183 § 1 K.s.h.). Nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP (w tym m.in. udziałów polskiej spółki z o.o.) podlega podatkowi od spadku i darowizn. Co istotne, siostra spadkodawcy znajduje się w kręgu osób wymienionych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.). Dzięki temu może ona skorzystać ze zwolnienia od podatku, pod warunkiem, że zgłosi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie wskazanym w tej regulacji. W celu skorzystania z opisanego zwolnienia należy złożyć zgłoszenie na druku SD-Z2. W części G trzeba wpisać dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych, m.in. ich wartość rynkową (zob. art. 7-8 ustawy).

W świetle art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy wartość nabytych udziałów spółki z o.o. przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona ich wartości rynkowej. Wartość rynkową praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego. Zatem wartość udziałów należy ustalić na ten dzień, tj. na dzień przyjęcia spadku, a nie dzień nabycia spadku czy na koniec roku (patrz ramka).

W kwestii wyceny wartości udziałów w spółce z o.o. wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 24 lutego 2011 r., sygn. akt II FSK 1900/09. Jego pogląd w pełni podzielił WSA w Białymstoku w nieprawomocnym wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Bk 844/16. W orzeczeniach tych pada stwierdzenie, że w przypadku spółek z o.o. nie istnieje uregulowany rynek obrotu udziałami. Zasadne jest zatem odniesienie wartości udziału w spółce z o.o. do wartości majątku spółki. W przypadku udziałów w spółce z o.o. ich cena jest odzwierciedleniem wartości majątku spółki, jaki na niego przypada. Bez wiedzy o majątku spółki, o jej aktywach i pasywach nie można określić rynkowej wartości udziału. W tym przypadku rzeczowe składniki majątkowe, które mogą być oceniane przez rzeczoznawcę, są tylko jednym z elementów mających wpływ na wartość udziałów. Nie można przy tym pominąć wartości księgowej majątku takiej spółki, która stanowi dobry punkt wyjścia dla przeprowadzenia analizy wartości rynkowej udziałów. Odpowiednie skorygowanie wartości majątku spółki umożliwia przybliżenie go do wartości rynkowej. Metoda wyceny wartości udziałów w spółce z o.o. według wartości skorygowanych aktywów netto pozwala na ustalenie "wartości rynkowej" tych udziałów i mieści się w ramach art. 8 ust. 3 i 4 ustawy. Metoda ta uwzględnia bowiem wartość godziwą aktywów, czyli właśnie wartość skorygowaną.

Powstanie obowiązku podatkowego a nabycie spadku

Dzień powstania obowiązku podatkowego - obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze dziedziczenia powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (por. art. 1015art. 1018 K.c. - Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

Dzień nabycia spadku - spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924art. 925 K.c.).

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od spadków i darowizn:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Prawnik-Rodzinny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60