podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015

Skutki niedotrzymania terminu płatności raty podatku

Urząd skarbowy rozłożył mi zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. na 10 rat. Nie jestem w stanie ze względów finansowych uregulować raty, której termin płatności został ustalony na 15 grudnia 2015 r. Jakie będą konsekwencje nieuiszczenia tej raty?

Urząd skarbowy, na wniosek podatnika, może rozłożyć na raty zapłatę podatku. Stosuje się to w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Konsekwencją zawarcia układu ratalnego jest ustalenie indywidualnego trybu uregulowania podatku. Nowym terminem płatności staje się dzień, w którym zgodnie z decyzją przyznającą ulgę powinna nastąpić zapłata poszczególnych rat. Stanowi tak art. 49 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz 613 ze zm.).

Niedotrzymanie terminu płatności którejkolwiek raty powoduje wygaśnięcie decyzji przyznającej ulgę, z tym że tylko w części dotyczącej niezapłaconej raty. Wynika to z art. 259 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że w zakresie nieuiszczonej raty następuje "powrót" do terminu płatności obowiązującego przed rozłożeniem zapłaty podatku na raty terminu (ustawowego), ze wszystkimi tego konsekwencjami - w tym odsetkowymi. Odsetki za zwłokę od kwoty objętej nieuregulowaną ratą są liczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął ustawowy termin płatności podatku, do dnia wpłaty (włącznie z tym dniem). W zakresie pozostałych rat - niewymagalnych - decyzja przyznająca ulgę pozostaje ważna.


Kalkulator odsetkowy dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Układ ratalny, o którym mowa w pytaniu, dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. Rata płatna do 15 grudnia 2015 r. nie zostanie prawdopodobnie uregulowana w wyznaczonym terminie. Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana, odsetki za zwłokę od kwoty objętej ratą będą naliczone za okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia uiszczenia tej kwoty.

NOWE PRAWO 2016

Zmiany w zakresie obsługi układu ratalnego

Obecnie niedotrzymanie terminu płatności którejkolwiek raty, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, skutkuje wygaśnięciem decyzji przyznającej ulgę tylko w części dotyczącej niezapłaconej raty. Urząd skarbowy może więc dochodzić spłaty wyłącznie rat nieuregulowanych w wyznaczonych terminach. Nie wolno mu wypowiedzieć układu ratalnego, jeżeli podatnik nie wywiązuje się z niego. Ściągnięcie całej nieuregulowanej należności staje się możliwe dopiero po upływie terminu płatności ostatniej raty.

Modyfikacje w tym zakresie wprowadza od 1 stycznia 2016 r. ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649). Przewiduje ona, że w razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, decyzja przyznająca ulgę wygaśnie z mocy prawa w zakresie wszystkich niezapłaconych rat. Notoryczna nierzetelność doprowadzi więc do wymagalności całego zobowiązania. Podatnik, którego sytuacja w czasie realizacji postanowień układu ratalnego ulega pogorszeniu tak, że nie jest w stanie go obsługiwać, może wystąpić o zmianę decyzji, np. ustalenie bardziej dogodnych terminów płatności lub modyfikację wysokości rat.

Doprecyzowano ponadto, że zasady wygaśnięcia decyzji dotyczą nie tylko zobowiązań podatników oraz należności płatników i inkasentów, ale także odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

www.PoradyPodatkowe.pl - Ordynacja podatkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60