podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016

Wniosek o interpretację podatkową po kontroli rozliczeń

Urząd skarbowy przeprowadził w naszej firmie kontrolę podatkową w zakresie VAT. W sprawie, która była przedmiotem tej kontroli, złożyliśmy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Kilka dni po wniesieniu wniosku otrzymaliśmy z urzędu skarbowego postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w zakresie, w jakim została przeprowadzona kontrola. Czy w tej sytuacji interpretacja podatkowa będzie wydana?

TAK. Indywidualne interpretacje są sposobem na otrzymanie pisemnego stanowiska administracji podatkowej na temat zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w jednostkowych sprawach.


Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji (ORD-IN) dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Pytać wolno o stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Indywidualna interpretacja podatkowa nie zostanie jednak wydana w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej. Nie uzyska się jej także wtedy, gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do istoty przez organ podatkowy albo organ kontroli skarbowej w decyzji lub postanowieniu. Wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczenie o braku wymienionych przeszkód. W razie złożenia nieprawdziwego oświadczenia wydana indywidualna interpretacja podatkowa nie wywołuje skutków prawnych. Stanowi o tym art. 14b § 4 i 5 Ordynacji podatkowej.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu nie występuje żadna z przeszkód uniemożliwiających wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Kwestia, której dotyczy wniosek, nie była w dniu jego złożenia przedmiotem kontroli, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego. Sprawa nie została również rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu. Wniosek złożono po zakończeniu kontroli podatkowej - w zakresie, w jakim odbyła się weryfikacja rozliczeń - a przed wszczęciem pokontrolnego postępowania podatkowego. Protokołu kończącego kontrolę podatkową nie należy natomiast traktować jako aktu rozstrzygającego sprawę. Protokół to dokument odzwierciedlający przebieg kontroli podatkowej. Zawiera m.in. opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów, ocenę prawną sprawy.

Organ interpretacyjny nie może odmówić wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych tylko z tego powodu, że po złożeniu wniosku zostało wszczęte pokontrolne postępowanie podatkowe w sprawie, która jest przedmiotem tego wniosku. Wniesienie wniosku nie uniemożliwia też wszczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego, ani jego kontynuowania po wydaniu interpretacji przepisów podatkowych.

www.PoradyPodatkowe.pl - Ordynacja podatkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60