podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017

Zeznanie podatkowe SD-3

Mam otrzymać darowiznę w formie pieniężnej od cioci, która po śmierci mojej mamy stara się mi pomóc. Czy muszę zapłacić z tego tytułu podatek? Co, jeśli darowizna będzie dokonywana u notariusza - czy wówczas on pobierze podatek i dopełni wymaganych formalności?

Zasadniczo Czytelnik będzie musiał złożyć deklarację podatkową i zapłacić podatek. Nie należy on bowiem do tzw. grupy zerowej, która mogłaby być zwolniona z podatku. Oznacza to, że taka darowizna będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Czytelnik należy zatem do II grupy podatkowej - zbywca (darczyńca) jest bowiem dla niego rodzeństwem rodzica, a Czytelnik dla darczyńcy jest zstępnym rodzeństwa. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Dla II grupy wynosi ona 7.276 zł.

Podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem wyjątku, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru (formularz SD-3). W przypadku darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika.


Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych - za zapłatę podatku nie jest zatem odpowiedzialny darczyńca.


Gdy umowa darowizny zostaje zawarta w formie aktu notarialnego, płatnikiem podatku jest notariusz. Rejent ma obowiązek wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrał, a także przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku. Warto dodać, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od spadków i darowizn:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Prawnik-Rodzinny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60