podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016

Rozliczenie PCC od umowy spółki cywilnej na nowych drukach

Założyliśmy spółkę cywilną. Każdy ze wspólników wniósł jako wkład przede wszystkim określoną sumę pieniędzy. Czy PCC należy rozliczyć za wspólników, czy za spółkę?

Umowa spółki cywilnej, której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC - Dz. U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.).

Podstawę opodatkowania przy umowie spółki cywilnej stanowi wartość wkładów do tej spółki. W odniesieniu do umowy spółki przepisy nie posługują się pojęciem wartości rynkowej, a to oznacza, że w przypadku wkładów niepieniężnych podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników spółki.

W przypadku spółki cywilnej obowiązek podatkowy ciąży na wspólnikach. Są oni solidarnie zobowiązani do zapłaty podatku (art. 4 pkt 9 i art. 5 ust. 2 ustawy o PCC). Formalności związane z rozliczeniem podatku od czynności cywilnoprawnych należy załatwić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki należy złożyć deklarację PCC-3, obliczyć i wpłacić podatek, chyba że podatek jest pobierany przez płatnika. Takie rozwiązanie dotyczy czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Wówczas rejent jest płatnikiem PCC i na nim ciążą obowiązki związane z rozliczeniem podatku. Jeżeli umowa spółki zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, wówczas koszty wynagrodzenia notariusza z VAT odlicza się od podstawy opodatkowania.

Wspólnicy, jako podatnicy, składają deklarację PCC-3 z załącznikiem PCC-3/A. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory deklaracji. Zostały one wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1999). Z dniem 1 stycznia 2016 r. poprzednie rozporządzenie straciło moc. Jest to jednoznaczne z tym, że aktualnie składając deklarację PCC-3, co do zasady, należy posługiwać się nowymi drukami. Jednakże, stosownie do treści § 10 powołanego wcześniej rozporządzenia Ministra Finansów, w przypadku czynności cywilnoprawnych innych niż umowa sprzedaży i ustanowienie hipoteki podatnicy, do dnia 30 czerwca 2016 r., mogą składać w postaci papierowej deklarację w sprawie PCC na dotychczasowych drukach. Taka regulacja oznacza, że w przypadku umowy spółki do połowy 2016 r. deklaracje można składać na dotychczasowych i nowych drukach.


Aktualne wzory deklaracji w sprawie PCC dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Inne podatki.


Wspólnicy muszą pamiętać, że obliczeniu należnego podatku od umowy spółki służy część E deklaracji. Z kolei w części G wpisać trzeba adres siedziby spółki, a w H liczbę załączników PCC-3/A. Musi ich być tyle, ilu pozostało wspólników poza tym, którego dane zostały wpisane w PCC-3. Wypełniając aktualny druk PCC-3/A, odmiennie niż dotychczas, na górze druku wpisać należy identyfikator podatkowy drugiego (kolejnego) wspólnika, natomiast dane podatnika wymienionego w PCC-3 wpisać trzeba w części C druku PCC-3/A.

PCC-3

PCC-3/A

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od czynności cywilnoprawnych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekPCC.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60