podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

PCC od dopłat wnoszonych przez wspólników spółki z o.o.

Wspólnicy spółki z o.o. będą podejmować uchwałę o wniesieniu dopłat z przeznaczeniem na pokrycie strat z lat ubiegłych. Jednak fizycznie żadne pieniądze nie zostaną wniesione do spółki. Dojdzie bowiem do zawarcia umowy w sprawie potrącenia wierzytelności spółki z tytułu wniesienia dopłat z wierzytelnością wspólników wobec spółki o zwrot udzielonej jej pożyczki. Czy w takim przypadku należy zapłacić PCC?

Tryb wnoszenia dopłat przez wspólników spółki z o.o. uregulowany jest w art. 177-178 K.s.h. Aby dopłaty zostały wniesione do spółki zgodnie z tymi przepisami, muszą być spełnione następujące wymogi:

  • umowa spółki musi przewidywać możliwość wnoszenia dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału,
     
  • wnoszone dopłaty powinny mieścić się w granicach określonych przez umowę spółki, 
     
  • dopłaty muszą być nakładane i uiszczane przez wszystkich wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów; nie mogą być zatem wniesione przez wybranego wspólnika czy kilku spośród wszystkich udziałowców.

Na gruncie ustawy o PCC dopłaty kwalifikowane są jako zmiana umowy spółki kapitałowej. Podlegają temu podatkowi na zasadach właściwych dla opodatkowania umowy spółki. Wynika tak z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150). Dlatego też stawka podatku wynosi 0,5%. Podstawę opodatkowania stanowi kwota dopłat (art. 6 pkt 8 lit. c ustawy o PCC). Przy tym ogólną zasadą jest, że zmiany umów podlegają PCC, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3 pkt 4 ustawy o PCC. Zastrzeżenie to nie jest istotne w przypadku dopłat. Zarządzenie dopłat należy klasyfikować jako podwyższenie podstawy opodatkowania. Fakt, że wspólnicy zawrą umowę kompensacyjną i dojdzie do tzw. konwersji pożyczki na kapitał rezerwowy (na nim ujmuje się równowartość dopłat), nie wpłynie na zmniejszenie podstawy opodatkowania. Stanowisko to potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2017 r., nr 1462-IPPB2.4514.7.2017.3.JG1. Potwierdził on, że czynność wniesienia dopłat do spółki stanowi zmianę umowy spółki i co do zasady podlega obowiązkowi zapłaty PCC. Przy czym bez znaczenia pozostaje okoliczność na jaki kapitał spółki dopłaty zostaną przekazane. Wskazany przepis nie zawiera bowiem żadnego zastrzeżenia w przypadku wnoszenia dopłat.

Obowiązek podatkowy ciąży na spółce. Zobowiązana jest ona, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie PCC, obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od czynności cywilnoprawnych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekPCC.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60