podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016

Kiedy spółka cywilna może domagać się zwrotu nadpłaty PCC?

Spółka cywilna na podstawie umowy sprzedaży zakupiła w 2015 r. pawilon handlowy. Po tym fakcie została sporządzona deklaracja PCC-3 i został wpłacony podatek w wysokości 2%. Następnie sprzedawca wystawił fakturę. Firma jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Czy w takiej sytuacji można wnioskować o zwrot nienależnie zapłaconego PCC?

Nadpłata powstaje w szczególności w sytuacji zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej (art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Kiedy spółka cywilna może domagać się zwrotu nadpłaty PCC?
rys. Kiedy spółka cywilna może domagać się zwrotu nadpłaty PCC?

Umowa sprzedaży rzeczy znajdującej się na terytorium RP podlega PCC. Wspólnicy spółki cywilnej mogą być stroną umowy sprzedaży. Gdy objęta jest ona obowiązkiem zapłaty PCC, wówczas wspólnicy jako kupujący muszą wywiązać się z formalności dotyczących rozliczenia PCC.

W pytaniu, wskazano, że po rozliczeniu sprzedawca wystawił fakturę. W tym kontekście ważne może być wyłączenie od opodatkowania uregulowane w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC (Dz. U. z 2016 r. poz. 223). Przepis ten zyskał nowe brzmienie z dniem 1 stycznia 2016 r. Jednak w przypadku czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał na podstawie ustawy o PCC przed dniem 1 stycznia 2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a) opodatkowana VAT,

b) zwolniona z VAT, z wyjątkiem:

    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
       
    • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Art. 2 pkt 4 ustawy o PCC realizuje obowiązującą w polskim systemie podatkowym zasadę jednokrotnego opodatkowania tego samego zdarzenia, akcentując pierwszeństwo oceny skutków podatkowych na gruncie przepisów ustawy o VAT.


Jeżeli obowiązek podatkowy w PCC ciąży na wspólnikach spółki cywilnej, są oni zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku.


W świetle tej regulacji samo bycie podatnikiem podatku VAT przez strony czynności cywilnoprawnej lub jedną z nich nie przesądza o zastosowaniu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. W każdym indywidualnym przypadku należy badać czy z racji dokonania tej czynności cywilnoprawnej powstaje obowiązek z tytułu VAT, czy też nie, a więc czy strona tej konkretnej czynności jest opodatkowana tym podatkiem lub z podatku tego jest zwolniona. Jeżeli czynność, od której wspólnicy spółki cywilnej zapłacili PCC, podlega wyłączeniu stosownie do treści art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, wówczas oni, jako podatnicy, mogą złożyć wniosek o zwrot uiszczonego nienależnie podatku.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od czynności cywilnoprawnych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekPCC.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60