podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016

Brak zwolnienia z PCC sprzedaży gruntów rolnych

Warunkiem zwolnienia z PCC umowy sprzedaży gruntów rolnych jest łączne spełnienie wszystkich wymogów zwolnienia, w przeciwnym razie notariusz zobowiązany jest wyliczyć i pobrać PCC podczas sporządzania aktu notarialnego.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawczyni jest notariuszem przygotowującym dla swoich klientów akt notarialny. Notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych zamierza sporządzić umowę sprzedaży niezabudowanych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Nieruchomości, które mają być przedmiotem sprzedaży, oznaczone są w ewidencji gruntów symbolem R IIIb - grunty orne, o powierzchni mniejszej niż 1 ha, ponadto nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Potencjalny nabywca jest właścicielem gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 11 ha, ale mniejszej niż 300 ha i będzie prowadził przedmiotowe gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. W związku z powyższym wnioskodawczyni wystąpiła o wydanie interpretacji w przedmiocie możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji zwolnienia z PCC na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem wnioskodawczyni sytuacja przedstawiona we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie uzasadnia zwolnienia z opodatkowania PCC. Niespełnione są bowiem wszystkie przesłanki do zastosowania zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o PCC, sprzedawane grunty nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe. Umowa sprzedaży lub zamiany rzeczy i praw majątkowych jest opodatkowana na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC. Notariusz jako płatnik tego podatku zobowiązany jest obliczyć podatek, pobrać go i zapłacić. Co prawda w art. 9 pkt 2 ustawy o PCC uregulowane jest zwolnienie od podatku w przypadku sprzedaży własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Jest to jednak możliwe jedynie, jeżeli w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, którego powierzchnia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha. Ponadto, aby skorzystać ze zwolnienia, gospodarstwo to musi być prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Zwolnienie to ma charakter pomocy de minimis.

Z ustawy o podatku rolnym wynika, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Przedmiotem transakcji będą grunty rolne o powierzchni mniejszej niż wymagana do zwolnienia na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o PCC, zatem zwolnienie to nie znajdzie zastosowania.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2016 r., nr IBPB-2-1/4514-82/16/MZ)

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od czynności cywilnoprawnych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekPCC.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60