podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

PCC od zmiany umowy spółki cywilnej

Skład osobowy spółki cywilnej ma zostać poszerzony o nową osobę. Czy wymaga to zawarcia aneksu do umowy spółki? Kto będzie podpisywał deklarację PCC w związku z wnoszonym wkładem przez nowego wspólnika - tylko on, czy też wszyscy wspólnicy?

Poszerzenie grona wspólników spółki cywilnej wymaga ingerencji w umowę spółki. Zmiana taka może przybrać postać aneksu czy też nowej umowy zastępującej dotychczasową. Ważne jest jedynie, aby dokument był podpisywany przez wszystkich dotychczasowych wspólników i osobę przystępującą do spółki. Powinien określać warunki przystąpienia nowego wspólnika do spółki, w tym rodzaj wnoszonego wkładu.

Wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki osobowej, kwalifikowane jest jako zmiana umowy spółki podlegająca opodatkowaniu PCC. Podatek ten wynosi 0,5% od wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej. Obowiązek podatkowy przy umowie spółki cywilnej ciąży na wspólnikach. Obowiązek zapłaty spoczywa na nich solidarnie. Stanowi o tym art. 4 pkt 9 i art. 5 ustawy o PCC (Dz. U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.).

Wszyscy wspólnicy muszą być wskazani w deklaracji podatkowej i to oni powinni się pod nią podpisać. Pierwszy w PCC-3, a pozostali w PCC-3/A (po jednym dla każdego kolejnego wspólnika). Termin do złożenia deklaracji i zapłaty podatku wynosi 14 dni od dnia wprowadzenia zmian do umowy spółki. Deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. W przypadku gdy zmiana umowy spółki jest dokonywana w formie aktu notarialnego, to notariusz pobierze podatek i przekaże go do urzędu skarbowego załatwiając wszelkie formalności związane z PCC.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od czynności cywilnoprawnych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekPCC.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60