podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016

Budowa budynku na gruncie rolnym a ulga mieszkaniowa

W 2015 r. sprzedałem budynek mieszkalny nabyty w 2012 r. Środki pieniężne uzyskane z jego sprzedaży przeznaczę na zakup gruntu rolnego, na którym zamierzam wybudować siedlisko. Czy będę mógł skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej?

Jeżeli w sytuacji, o której mowa w pytaniu, działka pod budowę budynku mieszkalnego nie zostanie "odrolniona" w okresie dwóch lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości), to w takiej sytuacji wydatek poniesiony na zakup tej działki nie może być objęty ulgą mieszkaniową.

W przypadku sprzedaży nieruchomości dokonywanej poza działalnością gospodarczą (tzw. sprzedaż prywatna) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie, po stronie zbywcy powstaje przychód podatkowy. Podatnik może jednak uniknąć zapłaty podatku, jeżeli uzyskany z tej sprzedaży przychód przeznaczy w ciągu dwóch lat, licząc od końca roku, w którym zbyto nieruchomość, na własne cele mieszkaniowe (patrz: art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PDOF). Jakie wydatki uznaje się za poniesione na własne cele mieszkaniowe, określa szczegółowo art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Wśród nich wymieniono m.in. wydatki na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu, jeżeli w okresie dwóch lat (liczonych jak wyżej) grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego (patrz: pkt 1 lit. c) ww. przepisu).

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
Biuletynie Informacyjnym nr 11 z 10.04.2016 r.
na str. 40-43

Z pytania wynika, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Czytelnik przeznaczy na zakup gruntu rolnego, na którym zamierza zbudować siedlisko.

Pojęcie "siedlisko" nie zostało zdefiniowane w żadnym przepisie prawa.

Zarówno w praktyce sądów, jak i organów podatkowych powszechnie przyjmuje się, że siedlisko stanowi bazę i zaplecze gospodarstwa rolnego. Obejmuje ono w szczególności dom mieszkalny oraz budynki inwentarskie, takie jak obora, stajnia, stodoła, a także magazyny przeznaczone na przechowywanie plonów, czy też garaże na maszyny i urządzenia wykorzystywane w produkcji rolnej. Siedlisko zatem ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków socjalno-bytowych osobom prowadzącym produkcję rolną.

Jednak zbudowanie w ramach siedliska budynku mieszkalnego na gruncie rolnym nie jest równoznaczne ze zmianą charakteru i przeznaczenia tego gruntu na grunt budowlany.

Grunt zabudowany siedliskiem nadal pozostaje gruntem rolnym. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.), gruntami rolnymi są m.in. grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zatem w ewidencji gruntów, jak również w planie zagospodarowania przestrzennego grunt ten nadal figuruje jako grunt rolny.

W takim przypadku należy uznać, że wydatek poniesiony na zakup gruntu rolnego pod budowę siedliska nie spełnia przesłanek określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o PDOF, a tym samym nie jest objęty ulgą mieszkaniową.

Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe (m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach indywidualnych z 8 września 2015 r., nr IBPB-2-2/4511-337/15/HS i z 24 kwietnia 2014 r., nr IBPBII/2/415-73/14/HS).

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60