podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016

Ryczałt czy zaliczka na podatek z tytułu umów zlecenia?

W czerwcu 2016 r. zawarto ze zleceniobiorcą niebędącym pracownikiem naszej firmy cztery umowy zlecenia. Z każdej umowy wynika kwota należności w wysokości 100 zł. Czy dwie z pierwszych umów podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, czy od razu od każdej z umów należy pobrać zaliczkę na podatek?

W przypadku zawarcia umowy zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem, należność wynikającą z umowy należy opodatkować bądź w formie ryczałtu, bądź zaliczki na podatek obliczonej według skali podatkowej. Sposób opodatkowania zależy od wysokości kwoty należności wynikającej z zawartej umowy. W przypadku gdy zgodnie z umową wysokość należności nie przekracza 200 zł, należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof). Jeśli przekracza 200 zł, wówczas wystąpi obowiązek pobrania przez zleceniodawcę zaliczki na podatek dochodowy.

W analizowanej sytuacji w każdej z czterech umów zawartych z tym samym zleceniobiorcą niebędącym pracownikiem zleceniodawcy ustalono należność w kwocie 100 zł. Wobec tego zleceniodawca ma obowiązek od każdej z umów pobrać podatek w formie ryczałtu.

Decydującym dla opodatkowania każdej z zawartych umów zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest fakt, że kwota należności określona w każdej umowie (a nie we wszystkich umowach łącznie) nie przekracza 200 zł. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, że w danym miesiącu łączna kwota tych należności będzie wyższa.

Przykład I

Przedsiębiorca w czerwcu 2016 r. zawarł ze zleceniobiorcą niebędącym jego pracownikiem cztery umowy zlecenia. Wynagrodzenie w każdej z czterech umów ustalono w kwocie 100 zł - wszystkie wypłacono w czerwcu 2016 r. Zleceniobiorca nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i jest to dla niego jedyne źródło zarobkowania.

Obciążenia podatkowo-składkowe* należności dla każdej z czterech umów przedstawiają się następująco:

1) Wynagrodzenie brutto 100,00 zł
2) Składki społeczne (11,26%) 11,26 zł
3) Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 88,74 zł
4) Składka zdrowotna 9% 7,99 zł
5) Podstawa opodatkowania 100 zł
6) Zryczałtowany podatek do wpłaty do US 18 zł
7) Do wypłaty 62,75 zł


Przykład II

Przedsiębiorca w czerwcu 2016 r. zawarł ze zleceniobiorcą niebędącym jego pracownikiem umowę zlecenia na okres: 1.06-30.06.2016 r., określając kwotę wynagrodzenia w wysokości 400 zł (wypłata nastąpiła w czerwcu 2016 r.). Zleceniobiorca nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i jest to dla niego jedyne źródło zarobkowania.

Obciążenia podatkowo-składkowe należności dla zawartej umowy przedstawiają się następująco:

1) Wynagrodzenie brutto 400,00 zł
2) Składki społeczne (11,26%) 45,04 zł
3) Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 354,96 zł
4) Składka zdrowotna 9% 31,95 zł
5) Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) 27,51 zł
6) Koszty uzyskania przychodu 70,99 zł
7) Podstawa opodatkowania 284,00 zł
8) Zaliczka na podatek do wpłaty do US 24,00 zł
9) Do wypłaty 299,01 zł

*Uwaga! W raportach ZUS sporządzanych za dany miesiąc składki ubezpieczeniowe nalicza się od sumy przychodów uzyskanych w tym miesiącu.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60