podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016

Moment zaliczenia składek ZUS do kosztów podatkowych

W dniu 30 czerwca 2016 r. spółka z o.o. wypłaciła zleceniobiorcy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Należne z tego tytułu składki ZUS opłaciła 15 lipca 2016 r. Czy składki te powinna zaliczyć do kosztów czerwca, czy lipca 2016 r.?

Moment zaliczenia składek ZUS do kosztów podatkowych
rys. Moment zaliczenia składek ZUS do kosztów podatkowych
Składki ZUS w części finansowanej przez płatnika są kosztem uzyskania przychodu w miesiącu, w którym zostały przekazane do ZUS, tj. w tym przypadku w lipcu 2016 r. Natomiast składki ZUS w części finansowanej przez zleceniobiorcę zawarte są w jego wynagrodzeniu, a wynagrodzenie to w kwocie "brutto" jest kosztem podatkowym w dacie wypłaty bądź postawienia go do dyspozycji zleceniobiorcy, czyli w rozpatrywanym przypadku jest ono kosztem czerwca 2016 r.

Finansowane przez płatnika składki ZUS od należności z tytułu umowy zlecenia należy kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 57a updop. Z treści tego przepisu wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek (z zastrzeżeniem niemającym zastosowania w rozpatrywanym przypadku) określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek. Zatem podatnik (zleceniodawca) ma prawo uznać tę część składek ZUS za koszty uzyskania przychodów dopiero z chwilą ich opłacenia.

Natomiast składki ZUS w części finansowanej przez zleceniobiorcę zawarte są w jego wynagrodzeniu. Z kolei wynagrodzenie w kwocie "brutto", tj. wraz z tą częścią składek oraz podatkiem dochodowym, odnoszone jest do kosztów uzyskania przychodów z chwilą jego wypłacenia lub postawienia do dyspozycji zleceniobiorcy. Stosownie bowiem do art. 16 ust. 1 pkt 57 updop, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułu m.in. umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof. Zatem w rozpatrywanym przypadku wynagrodzenie to jest kosztem podatkowym czerwca 2016 r.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60