podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017

Projekty wykonywane w ramach umowy o dzieło a 50% koszty uzyskania przychodów

Czy osoba fizyczna wykonująca w ramach umowy o dzieło projekty architektoniczne może stosować 50% koszty uzyskania przychodów? Czy umowa o dzieło powinna mieć jakieś szczególne postanowienia w tym zakresie?

Na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług m.in. na podstawie umowy o dzieło, uzyskiwane m.in. wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do umowy o dzieło mogą być stosowane 50% koszty uzyskania przychodów, na zasadach określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy. Podkreślić jednak należy, że 50% koszty uzyskania nie mają zastosowania do przychodów, o których mowa w art. 14, czyli uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 22 ust. 12 ustawy o PDOF).


Podwyższone koszty uzyskania w wysokości 50% przysługują wyłącznie z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.


Tymi odrębnymi przepisami jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Według art. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory: architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. Zgodnie z art. 17 ww. ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 maja 2015 r., nr IBPBII/1/4511-231/15/MD, zastosowanie do umowy o dzieło kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% jest możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego i czynność ta nie będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zleceniodawcę/zamawiającego dzieło lub gdy twórca udzieli licencji na korzystanie z nich. Jednocześnie organ podatkowy podkreślił, że fakt korzystania przez twórcę z praw autorskich musi wynikać jednoznacznie z treści zawartej umowy o dzieło.

W świetle powyższego, 50% koszty uzyskania Czytelnik może zastosować, gdy:

  • wykonany projekt jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (m.in. ma twórczy charakter, jest indywidualny i niepowtarzalny),
     
  • wykonawcy przysługują prawa autorskie do projektu, co wynika z treści umowy o dzieło,
     
  • w umowie o dzieło jest zawarty zapis, zgodnie z którym prawa autorskie przechodzą na własność zamawiającego,
     
  • projekt nie jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60