podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017

Podatek od czynności cywilnoprawnych między bliskimi

Chciałbym zaciągnąć u rodzeństwa niewielką pożyczkę. Nie będę musiał z tego tytułu ponosić dodatkowych kosztów, a nie mogę pozwolić sobie na pożyczkę w banku. Czy podpisanie umowy pożyczki skutkować będzie obowiązkiem zapłaty PCC?

PCC między bliskimi
rys. PCC między bliskimi

Zasadniczo umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy to zarówno pożyczki pieniędzy, jak i rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności. Spoczywa on na pożyczkobiorcy, a stawka podatku wynosi 2%.

Wątpliwości Czytelnika są o tyle uzasadnione, że w przypadku umowy darowizny osoby najbliższe, należące do tzw. grupy zerowej, są zwolnione z podatku niezależnie od kwoty darowizny (tzw. całkowite zwolnienie podatkowe), o ile spełnią określone w ustawie warunki. Podobnie w przypadku umowy pożyczki Czytelnik może liczyć na takie zwolnienie. Przede wszystkim zwalnia się z podatku pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu, czyli do kwoty 9.637 zł. Wynika to z art. 9 pkt 10 lit. c) ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.). Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Ponadto zwalnia się pożyczki udzielone w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami należącymi do wspomnianej "grupy zerowej" w wysokości przekraczającej kwotę 9.637 zł po spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności (z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego). Po drugie, udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym. Do "grupy zerowej" zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Warto zatem zwrócić uwagę, że nie każda osoba należąca do I grupy podatkowej należy do "grupy zerowej" - nie ma w niej bowiem m.in. zięcia czy synowej.

Odnośnie spełnienia warunku dokumentowania wpłaty na rachunek bankowy obowiązuje pogląd, że jest spełniony także wtedy, gdy środki trafiają na każdy inny rachunek bankowy, wskazany przez pożyczkobiorcę. Celem przepisu jest uszczelnienie systemu podatkowego, a nie zmuszenie wszystkich, którzy biorą pożyczki, do zakładania rachunku bankowego. Z treści przelewu powinno jednak wynikać, że stanowi on wykonanie umowy pożyczki.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od czynności cywilnoprawnych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekPCC.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60