podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017

Rozliczenie PCC przy założeniu spółki cywilnej

Zakładam z koleżanką spółkę cywilną. Każda z nas wnosi tytułem wkładu gotówkę niezbędną do rozpoczęcia działalności. Umowa spółki została już podpisana. Chcę teraz rozliczyć PCC. Jak wypełnić deklarację PCC-3 i kogo wpisać w przelewie: imiona i nazwiska wspólników? Czyj identyfikator trzeba podać?

Umowa spółki cywilnej, której siedziba znajduje się na terytorium RP, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC - Dz. U. z 2017 r. poz. 1150). Podstawę opodatkowania przy umowie spółki cywilnej stanowi wartość wkładów do tej spółki.

Formalności związane z rozliczeniem PCC należy załatwić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki trzeba złożyć deklarację PCC-3, obliczyć i wpłacić podatek. Wyjątkowo w przypadku czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego rozliczeniem PCC zajmuje się notariusz. Wówczas koszty jego wynagrodzenia z VAT odlicza się od podstawy opodatkowania.


Wzory deklaracji w sprawie PCC dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Inne podatki.


Przyjąć jednak można, że umowa spółki, o której mowa w pytaniu, nie została zawarta w formie aktu notarialnego, a to oznacza, że wspólnicy, jako podatnicy, muszą złożyć deklarację PCC-3 z załącznikiem PCC-3/A. W przypadku spółki cywilnej obowiązek podatkowy ciąży bowiem na wspólnikach. Są oni solidarnie zobowiązani do zapłaty podatku (art. 4 pkt 9 i art. 5 ust. 2 ustawy o PCC). Wypełniając druk PCC-3 i PCC-3/A należy posługiwać się identyfikatorami podatkowymi wspólników. Każdy ze wspólników, który w ramach spółki cywilnej chce prowadzić działalność gospodarczą, musi mieć wpis do CEIDG, a zatem ma także swoje (odrębne od spółki) NIP i REGON.

W PCC-3 trzeba wpisać dane pierwszej ze wspólniczek, w tym w polu nr 1 jej NIP. Obliczeniu należnego podatku od umowy spółki służy część E deklaracji. Z kolei w części G wpisać trzeba adres siedziby spółki, a w H liczbę załączników PCC-3/A (tu: 1). Wypełniając PCC-3/A na górze druku wpisać należy identyfikator podatkowy drugiej wspólniczki, a dane podatnika wymienionego w PCC-3 wskazane muszą być w części C druku PCC-3/A.

Analogicznie wpisując dane do przelewu PCC należy posłużyć się danymi, w tym identyfikatorami, wspólniczek.

PCC od wkładów niepieniężnych do spółki osobowej

W odniesieniu do umowy spółki przepisy nie posługują się pojęciem wartości rynkowej, a to oznacza, że w przypadku wkładów niepieniężnych podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników spółki.

Poza tym pamiętać należy, że PCC podlegają te wkłady, które wpływają na wartość majątku wspólników. Nie trzeba opłacać PCC od wkładu będącego zobowiązaniem się do świadczenia na rzecz spółki pracy lub usług. Mimo że świadczenie pracy lub usług oznacza dla spółki pewną korzyść ekonomiczną, to nie można takiego wkładu uznać za składnik majątku spółki.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od czynności cywilnoprawnych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekPCC.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60