podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017

Czy od umowy spółki cichej płaci się PCC?

Umowa spółki cichej, w ramach której jedna z osób wnosi wkład, który nie prowadzi jednak do utworzenia jakiegokolwiek rodzaju wspólnoty pomiędzy wspólnikami, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Zamierza on zawrzeć umowę spółki cichej z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność. W ramach umowy spółki cichej strony zaplanowały przedsięwzięcie polegające na produkcji i sprzedaży określonej gry planszowej. W ramach umowy spółki cichej wnioskodawca zamierza przekazać 75% środków na pokrycie wspólnego zamiaru gospodarczego, natomiast drugi wspólnik zobowiązał się do wpłacenia 25% zaplanowanych przez strony środków przeznaczonych na produkcję gry. Jest to jedyne przedsięwzięcie, które realizować ma spółka cicha. W zamian za wkład pieniężny zainwestowany przez wspólnika cichego będzie on uprawniony do udziału w zyskach, który ma otrzymywać na podstawie wzoru określonego w umowie stron opartego o miesięczne raporty sprzedaży. W ramach planowanej umowy wspólnik cichy nie będzie odpowiedzialny za zobowiązania drugiego wspólnika wobec osób trzecich, nie będzie uczestniczył w jego stratach oraz wpływał na sposób prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Wspólnik cichy nie będzie także ponosił ryzyka gospodarczego związanego z produkcją i sprzedażą gry, bowiem drugi wspólnik zobowiąże się do wyrównania ewentualnej różnicy pomiędzy wysokością wkładu pieniężnego wspólnika cichego a zyskami przekazywanymi na jego rzecz.

Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego przyszli wspólnicy wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania opisanych czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ich zdaniem zawarcie opisanej przez nich umowy nie uzasadnia wystąpienia obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.


ZDANIEM ORGANU PODATKOWEGO:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawców za poprawne.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych charakteryzuje się istnieniem obowiązku podatkowego jedynie w przypadku umów wskazanych w art. 1 ust. 1 pkt 1. Podatkowi podlegają także zmiany tych umów lub orzeczenia sądów, jeżeli wywołują takie same skutki prawne. Umowa spółki cichej jest umową nienazwaną. Polega ona na zawarciu porozumienia, w ramach którego co najmniej jeden z jego uczestników prowadzi przedsiębiorstwo, a wspólnik cichy, choć nie uczestniczy w jego prowadzeniu, wnosi wkład do spółki w postaci np. kapitału lub własnej pracy, jest uprawniony do części wypracowanego zysku, nie odpowiada także za zobowiązania wobec wierzycieli. Umowa spółki cichej uregulowana w obecnych przepisach dopuszcza jednak jej stosowanie na zasadzie swobody umów wynikającej z art. 3531 K.c.

Umowa spółki cichej jest dozwolona przez prawo, jednak nie należy do czynności objętych opodatkowaniem PCC. Umowy tej nie można także zakwalifikować jako czynności podlegających opodatkowaniu, dlatego obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych nie zachodzi.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 maja 2017 r., nr 2461-IBPB-2-1.4514.50.2017.2.BJ)

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od czynności cywilnoprawnych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekPCC.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60