podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016

Ustalenie należnego PCC od ustanowienia hipoteki wobec banku

Spółka podpisała umowę kredytu liniowego na potrzeby działalności gospodarczej. Na jej zabezpieczenie złożyła oświadczenie o ustanowienie na rzecz banku hipoteki łącznej na dwóch nieruchomościach. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność: o spłatę kredytu, odsetki od wykorzystanego kredytu, odsetki za opóźnienie, o spłatę prowizji i opłat związanych z udzieleniem kredytu. Jak należy obliczyć PCC od tak zabezpieczonej wierzytelności? Czy ustanowienie hipoteki łącznej na dwóch nieruchomościach należy traktować jak dwie hipoteki na potrzeby PCC?

Czynność ustanowienia hipoteki podlega opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. h) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 223). Z uwagi na fakt, że to na podatniku ciąży obowiązek podatkowy i jest on obowiązany bez wezwania złożyć deklarację podatkową PCC-3, obliczyć i opłacić należny podatek, praktyczne stosowanie przepisów o PCC wywołuje poważne problemy.

Ustanowienie hipoteki jednocześnie na dwóch nieruchomościach (tzw. hipoteki łącznej) na zabezpieczenie wierzytelności jest zgodne z prawem, a instytucja hipoteki łącznej jest uregulowana w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.). Zgodnie z treścią jej art. 76 ust. 3 w celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności można, w drodze czynności prawnej, obciążyć więcej niż jedną nieruchomość (hipoteka łączna umowna).

Hipoteka łączna, pomimo że obciąża więcej niż jedną nieruchomość, jest jedną hipoteką. Zatem na gruncie przepisów o PCC spółka powinna złożyć jedną deklarację PCC-3 i opłacić jeden podatek. Tezę tę potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 grudnia 2015 r., nr IBPB-2-1/4514-366/15/MK, w której organ uznał, że jeżeli ustanowienie hipoteki łącznej wynika z jednej czynności prawnej, hipoteka ta zabezpiecza konkretną wierzytelność wynikającą z określonego stosunku prawnego, to zdarzenie takie może rodzić tylko jeden obowiązek podatkowy, niezależnie od liczby nieruchomości, które obciążone zostały tą hipoteką.

W przypadku rozliczania się z urzędem skarbowym z PCC od ustanowienia hipoteki, największe problemy budzi jednak ustalenie prawidłowej stawki podatku. Jak bowiem wynika z treści art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o PCC stawki podatku od ustanowienia hipoteki wynoszą: a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - 0,1% od kwoty zabezpieczonej wierzytelności, b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł.

W przypadku gdy spółka zaciągnęła kredyt obrotowy, a ustanowiona hipoteka łączna zabezpiecza zarówno spłatę wierzytelności, jak i odsetek karnych oraz za opóźnienie, a także innych należności, jak prowizje i opłaty, zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 19 zł. Wierzytelność, na zabezpieczenie której została ustanowiona hipoteka ma bowiem charakter wierzytelności nieustalonej, dla której stosuje się stawkę PCC w wysokości 19 zł (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r., nr IPPB2/436-328/14-2/MZ).

Pomimo faktu, iż kredyt liniowy jest kredytem odnawialnym i pozwala na wielokrotne pożyczanie pieniędzy, co pociągać może za sobą uaktualnienie wpisu hipotecznego, zdarzenie takie nie będzie pociągać za sobą kolejnych obowiązków w zakresie PCC. Jak wynika chociażby z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 listopada 2011 r., nr IBPBII/1/436-379/11/AŻ, podwyższenie (zmiana) hipoteki, która zabezpiecza wierzytelność o wysokości nieustalonej, nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od czynności cywilnoprawnych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekPCC.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60