podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015

Usługi fotograficzne a kasa rejestrująca

Podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług fotograficznych za pomocą kasy rejestrującej, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Podatnik w marcu br. rozpoczął działalność gospodarczą polegającą m.in. na fotografowaniu oraz wideofilmowaniu, tj. na realizacji obrazu i dźwięku z wydarzeń z życia rodzinnego, społecznego oraz firm (np. filmy i fotografie z wesel, chrztów, imprez okolicznościowych). Będą one także wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wątpliwości podatnika dotyczą obowiązku ewidencjonowania świadczonych przez niego usług za pośrednictwem kasy rejestrującej w momencie, gdy zarejestrowane zdarzenia zostaną nagrane np. na płycie DVD, karcie pamięci, dysku, pendrivie. Zdaniem podatnika obowiązek ten wystąpi po przekroczeniu kwoty 20.000 zł.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznając stanowisko podatnika za prawidłowe przypomniał, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od powyższego obowiązku istnieje szereg zwolnień, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W przypadku podatników korzystających z omawianego zwolnienia traci ono moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz ww. podmiotów, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł. Mówi o tym § 5 ust. 2 powołanego rozporządzenia.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (§ 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia).

Organ podatkowy stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia. Dotyczy ono bowiem dostawy towaru, natomiast przedmiotem działalności gospodarczej podatnika jest świadczenie usług. Zatem podatnik nie będzie zobligowany do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego świadczonych usług w momencie rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W stosunku do świadczonych usług wideofilmowania i fotograficznych podatnika obowiązują zasady ogólne. Przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności będzie bowiem świadczenie usług fotograficznych (przy wykonaniu których będzie zużywał nośniki informacji np. płyty CD, DVD), a nie dostawa towaru wyłączonego ze zwolnienia ze stosowania kasy. W konsekwencji może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 czerwca 2015 r., nr IBPP3/4512-301/15/KG)

 Komentarz redakcji 
Warto wspomnieć, że w sytuacji przedstawionej w omawianej interpretacji istnieje możliwość korzystania nie tylko ze zwolnienia podmiotowego, ale także ze zwolnienia przedmiotowego określonego w pozycji 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na tej podstawie zwalnia się świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

www.PoradyPodatkowe.pl - Interpretacje i orzecznictwo:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60