podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 13 (469) z dnia 10.07.2018

Postanowienia umowne a powstanie obowiązku podatkowego w VAT - wyrok WSA

Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Ustawodawca przewidział jednak szereg wyjątków od tej zasady.

Na podatniku, który wykonuje czynności opodatkowane VAT spoczywa obowiązek ustalenia, w którym momencie w odniesieniu do tych czynności powstaje obowiązek podatkowy.

W tym celu powinien on sprawdzić, czy w stosunku do wykonywanych czynności ustawodawca nie określił szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego (uzależnionego od otrzymania zapłaty czy też wystawienia faktury).

Jeżeli obowiązek podatkowy określony został w sposób szczególny - podatnik zobligowany jest do stosowania zasad szczególnych.

W przypadku gdy w stosunku do czynności wykonywanych przez podatnika nie mają zastosowania zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego w VAT, stosuje się zasady ogólne.

W niektórych przypadkach ustawodawca wprowadził umowne zasady uznania dostawy towarów czy świadczenia usług za dokonane, a w konsekwencji powodujące powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Jeżeli zatem podatnik dostarcza towary czy wykonuje usługi o charakterze ciągłym, to dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT musi respektować regulacje zawarte w art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Należy pamiętać, że mimo, iż podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystając z cywilnoprawnej zasady swobody umów, dowolnie kształtować w umowie wzajemne prawa i obowiązki z tytułu danej transakcji, to jednak postanowienia umowne nie mogą decydować o przesunięciu przez strony transakcji momentu powstania obowiązku podatkowego. Musi być on zgodny z obowiązującymi przepisami.

W wielu przypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do usług budowlanych i budowlano-montażowych, podatnicy mają problem z ustaleniem momentu wykonania usługi.

Minister Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe wydał w dniu 1 kwietnia 2016 r. interpretację ogólną nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141, w której stwierdził, iż za moment wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy uznać datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym - w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) - doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części i wykonawca zgłasza ją do odbioru.

Zatem aby określić w prawidłowy sposób moment wykonania usługi każdorazowo należy zbadać postanowienia umowne w kontekście przepisów ustawy o VAT, przy czym należy mieć na uwadze, że określenie momentu wykonania tych usług dla celów podatku VAT powinno następować na podstawie obiektywnych przesłanek. Postanowienia umowne pomiędzy stronami mogą mieć w tym przypadku jedynie charakter pomocniczy.

Stanowisko to potwierdzają sądy, czego dowodem może być wyrok WSA w Krakowie z dnia 2 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 829/17, w którym Sąd orzekł:

O tym, czy dana usługa została faktycznie wykonana decyduje jej charakter oceniony według obiektywnych kryteriów. I chociaż o charakterze i o terminie jej wykonania decydują strony umowy cywilnoprawnej, to jednak nie mogą one ustalić, iż obowiązek podatkowy powstał w innym momencie niż faktyczne wykonanie usługi.

W rozpatrywanym stanie faktycznym spółka świadczyła w ramach specjalnego programu usługę z zakresu marketingu i promocji, która obejmowała m.in.:

 • analizę potrzeb rynku i poszczególnych klientów pod kątem przydatności nowych promowanych produktów,
   
 • przygotowywanie materiałów ofertowych, informacyjnych i marketingowych promujących produkty, oraz ich późniejszą dystrybucję do potencjalnych klientów.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w celu określenia, czy dana transakcja złożona stanowi dostawę towarów czy też świadczenie usług należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana, w celu ustalenia jej elementów charakterystycznych.

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem spółki, zgodnie z którym usługa wprowadzania na rynek nowego produktu jest przez nią wykonana dopiero w momencie akceptacji działań spółki przez kontrahenta oraz przyznaniu spółce określonej kwoty wynagrodzenia. Uznał, iż zarówno zaakceptowanie przez kontrahenta kwoty przysługującego spółce wynagrodzenia w terminie do 60 dni od zakończenia danej edycji programu, jak i następcze potwierdzenie przez spółkę kwoty wynagrodzenia nie mieści się w zakresie przedmiotu realizowanej usługi, a jedynie potwierdza jej wykonanie.

W uzasadnieniu wyroku czytamy: "(...) Akceptacja usługi przez usługobiorcę oraz przyznanie Spółce określonej kwoty wynagrodzenia są czynnościami, w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy wnioskodawcą a usługobiorcą, natomiast obiektywnie rzecz ujmując nie wpływają one na kształt usługi (treść) ani co przede wszystkim istotne na fakt jej rzeczywistego zrealizowania. Zasadnie organ stwierdził zatem, że o wykonaniu usługi decydują czynności, które wykonał usługodawca, a nie okoliczność jej rozliczenia z usługobiorcą. Tym samym z uwagi na treść art. 106i ust. 1 ustawy o VAT strona skarżąca winna wystawić fakturę do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (zakończono daną edycję programu VIP). (...)"

Skoro zatem realizowana usługa polega na wykonywaniu prac o charakterze marketingowo-promocyjnym, to jej faktyczne wykonanie implikuje powstanie obowiązku podatkowego i nie można przyjąć, że dopiero zaakceptowanie jej wykonania ze strony kontrahenta będzie równoznaczne z momentem wykonania usługi.

WSA podkreślił uzasadniając swoje stanowisko, iż: "(...) Argumenty, że do momentu uzyskania informacji o zaakceptowaniu przez usługobiorcę wykonanych prac, nie będzie znana ostateczna kwota wynagrodzenia, dotyczą kwestii rozliczenia pomiędzy stronami, gdyż niepodważonym pozostał fakt odpłatności usługi. To oznacza, że przyjmując koncepcję wnioskodawcy, ostatecznie uznano by, że wynagrodzenie, a nie wykonanie usługi, ma wpływ na termin powstania obowiązku podatkowego, co pozostaje poza prawem. Należy zauważyć, iż powyższe stanowisko znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie NSA (por. wyrok z dnia 5.04.2017 r. sygn. akt I FSK 1684/15. (...)"

www.PoradyPodatkowe.pl - Interpretacje i orzecznictwo:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.